Och premiär för mjöl från Bottna!

Joanna Nylén erbjuder nu:

Siktat Ölands lantvete, malt hos Johanna Eheim, Assareby Mjöl, Mellerud. 

Det har en sandliknande konsitens pga att det inte blivit tillräckligt återfuktat innan malning. Men det blir inte skillnad på slutresultatet. Var bara lite uppmärksam och reglera vattenmängden vid behov.
Det gäller allt mjöl från mindre kvarnar, det finns ingen standard som med tex Kungsörnen och då får man anpassa vattenmängd efter mjölet.