Datum för extra föreningsstämma. Sön. 25/10 2020

(Jag missade datumet i förra utskicket)

Plats: Stensalen
Tid: klockan 15-17.30. Söndag 25 oktober

När du anmäler dig finns möjlighet att närvara fysiskt eller digitalt.

15.00 Fika och uppkoppling med de som är med på länk
15.20-16.15 Föreningsstämman genomförs
16.15-16.30 Kulturinslag med scenkonstskolan Bottna/Gerlesborgselever.
16.30-16.45 Inköpsföreningen framåt i tiden-styrelsen informerar
16.45-17.30 Julia Chronholm berättar om Kultursystemprojektet fas 2.
Hon kommer vara med via länk.

Anmälan sker via mejl till Britt Johansson som har gmajsan160@gmail.com. Glöm inte att meddela om du kommer fysiskt eller vill vara med via länk. (Zoom).

För att kunna var med via länk behöver man ladda ner programvaran för Zoom på sin dator eller I-pad. Du kommer att få mer information via din mejl i god tid innan mötet.

Välkomna
Britt och Boban på uppdrag av styrelsen

Gamla stadgar med rödmarkerat.pdf

Nya stadgar.pdf