Påminnelse – studiebesök hos Hogslätts Vänboende, anmäl dig nu!

Varmt välkomna söndagen den 18e oktober på studiebesök hos Hogslätts Vänboende Övre Hogslättsvägen 14. 

Program 13:00-14:30:
13:00 Visning av boende och gemensamma utrymmen
13:30 Vänboendets process- Krafter och nyckelaktörer som möjliggjorde boendet – Paula Oksanen ordförande
14:10 Frågor
14:30 Avslut

Vi har begränsat antal platser till max 10 stycken så återkom till mig med anmälan senast 17 oktober. Blir vi fler än 10 kan vi titta på ett till framtida datum.

Julia Chronholm
0700366411
<j.chronholm@gmail.com>

Projektledare
Kultursystem Samverkan Bottnafjorden
http://bottnafjorden.se/samverkan/
Facebook