Rekommendationer för butiken.

På förekommen anledning kommer här en rekommendation till alla medlemmar.

Som ni vet så är det max tre personer samtidigt i butiken som gäller. Det har fungerat bra men under öppettiderna på torsdagar har det lett till problem. För att undvika köer och trängsel framför ingången till butiken så ber vi därför alla medlemmar som har egen nyckelbricka att välja att handla på andra tider i veckan. Det kommer också finnas valfria munskydd att ta på sig under tiden vi vistas i lokalen tillsammans.

Vi hoppas att snart kunna återgå till den gemenskap och samvaro som brukat prägla föreningen. Men så länge får vi vara kreativa och försiktiga, på lite avstånd.

Hälsningar
Styrelsen