Anteckningar från arbetsmöte med styrelsen 27 sept. 2020

Anteckningar från Arbetsmöte den 27 september klockan 17.00 – 19.00, på Cafe`Olivia Protokoll nr 5. Närvarande: Britt Johansson, Agnes Rajnak, Kerstin Bucher, Barbro Bliss, Marie-Louise Ceder, Lena Falkheden, Robert Kalmar och Eli Tistelö som skrev. Under två år har vi haft på ärendelistan att prata om vår organisation. Marcus och Lena, som var med i […]

Anteckningar från arbetsmöte med styrelsen 9.8. 2020

Anteckningar från inköpsföreningens styrelses arbetsmöte sön 9/8 2020 hemma hos Britt Närvarande: Britt, Barbro, Boban, Calle, Lena och Eli (Som antecknade utan att föra ett regelrätt protokoll.) Vi började med att presentera oss lite mer för varandra och fick under tre minuter åt gången höra några fragment ur våra olika liv. Därefter pratade vi om […]

Protokoll frän styrelsemöte 5 oktober 2020

Protokoll från styrelsemöte 5 oktober klockan 17-19.00 på Café Olivia Protokoll nr 6 Närvarande: Britt Johansson, Agnes Rajnak, Kerstin Bucher, Barbro Bliss, Carl-David Granbäck, Eli Tistelö, Lena Falkheden. Adjungerade: Marcus Nordgren och Marie-Louise Ceder.   Mötet öppnades Mötesordförande Till mötesordförande valdes Britt. Mötessekreterare Till mötessekreterare valdes Eli och till justerare valdes Calle. Dagordningen godkändes med […]

Protokoll styrelsemöte 7 september 2020

Protokoll från styrelsemöte 7 september klockan 17-19.00 utanför Café Olivia Närvarande: Britt Johansson, Agnes Rajnak, Kerstin Bucher, Barbro Bliss, Carl-David Granbäck, Eli Tistelö, Lena Falkheden, och Robert Kalmar. Adjungerade: Marcus Nordgren och Marie-Louise Ceder. Britt öppnade mötet. Till mötesordförande valdes Britt. Till mötesekreterare valdes Eli och som justerare valdes Calle. Dagordning godkändes efter några ändringar. […]

Protokoll extra styrelsemöte 30 juni 2020

Protokoll från extra styrelsemöte 30 juni klockan 18-19.00 utanför Cafè Olivia Protokoll nr 3 Innan mötet hade vi ett inledande samtal med Carl Forsberg kultursekreterare i Sotenäs kommun. Resultatet av den diskussionen ligger till grund för dagordningen på styrelsemötet. Närvarande mötet var: Britt Johansson, Agnes Rajnak ordinarie ledamöter. Kerstin Bucher suppleant ersätter Eli Tistelö och […]