Mål för insamlade pengar: 200 000kr

Insamlat apr 2020. ca 130 000kr - 65%

Ladda ner en pdf för utskift här! Kulturrum-crowdfund.pdf.

Tänk dig ett rum för möten och samtal, mat och fika, föredrag, utställningar och ett minibibliotek. Ett rum för hela traktens kultur.

Café Olivia har länge varit en naturlig och viktig mötesplats i Bottna / Gerlesborg. Den nuvarande lokalen är dock för liten för att möjliggöra en mångsidig användning året om.

Vi och många med oss tycker det är dags att utöka och bygga till cafét med ett kulturrum med plats för många olika aktiviteter under hela året.

Vill du vara med?

Illustation. Stefan Ceder

Det finns en plan

Sedan vintern 2018 är vi några från Bottnafjordens Inköpsförening, KKV-b och G 2:1 som har träffats för att konkretisera drömmarna om ett utbyggt Café Olivia.

Vinterisolerat, ca 45m2 ,vedkamin, stora ljusinsläpp. Designförslag och preliminär kostnadskalkyl finns, byggföretag är kontaktat. Byggstart planeras så snart finansieringen är klar.

Var med och stöd bygget av det nya kulturrummet!

Enligt bedömningar så kommer bygget gå på omkring 500.000 kr och vi vill tro att de flesta av oss som tycker om Café Olivia och vad det står för kan bidra med en slant.

Swisha och ange ’kulturrum’ till nr: 123 494 4815
Eller överför ditt bidrag till Bg: 5510-2081 och ange ’kulturrum’.

Arbetsgruppen för caféutbyggnad/kulturrum:
Bengt Gustafsson (Inköpsför.), Lena Falkheden (Inköpsför.), Marcus Nordgren (Inköpsför.), Elisabeth Åström (KKV-b), Stefan Ceder (KKV-b), Malin Sellmann (G2:1), Janolof Bengtsson (KKV-b, G2:1).

Kontakta oss på: olivia@bottnafjorden.se