Omställning Bottna

Omställningsserien 2015:

– Omställning på lokal grund –

Vår omställningsserie vill vara både bred och djup, med en övergripande ambition att vara grundad i området vi bor. En del av omställningen handlar om att omsätta gamla praktiska lärdomar för en värld i förändring, lärdomar som uppstått på en plats, i ett sammanhang. Vi bjuder in såväl utifrån som lokalt för att dela den kunskap som vi innehar eller som vi ser oss behöva. Både föreningar och individer kommer att dela sina kunskapsfält och intressen genom föredrag och praktiska workshops.

Återkom hit för att hålla dig uppdaterad om vad som kommer ske.

8/okt.
  Vi mjölksyrar tillsammans!

Omställningsserien arrangeras av Bottnafjordens inköpsförening.

För en lite längre text om bakgrunden, se här.


Torsdag 8 oktober. Mjölksyrning

Läs mer på forumet: http://bottnafjorden.se/inkopsf/wp/tema/mjolksyrningsworkshop-torsdag-8-okt/

Continue reading →

Tisdag 14 april. Conny Jerer – Kompostera mera!

Conny kommer utifrån sin långa erfarenhet omkring kompostering i olika skalor och nivåer att prata om bioavfallets kretslopp i ett ekologiskt perspektiv.
Om bioavfallet i sitt sammanhang, om komposteringsprinciper/behållare mm.

Continue reading →

Tisdag 31 mars. Jan Lindholm

Jan Lindholm var med och startade det som nu är kursgården Lindsberg utanför Falun – men på hans tid var det ett hippiekollektiv. Nu är han riksdagsman för Miljöpartiet. Ämnet för kvällen: Politikens makt och vanmakt.

Continue reading →

Tisdag 17 mars. Stig Swedberg

Stig Swedberg har försörjt sig kooperativt i många år, nu i Kulturlandskapet. Ekonomiska föreningar som styr sig själva demokratiskt. Ämnet för kvällen är hur detta har fungerat i praktiken.

Continue reading →

Tisdag 3 mars. Linnéa Sjögren & Jonas Pettersson – Våga prova tång!

Lennéa och Jonas är hängivna tångälskare och driver Grebbestadsföretaget Catxalot för att sprida dessa havets outnyttjade grönsaker. För att det är god och nyttig mat, för att vi ska veta vart den kommer ifrån och för att vi ska bli bättre på att skydda miljön där den växer. Tång, i sanning en lokal resurs!

Continue reading →

Tisdag 17 februari – Bortom vete, mjölk och vanligt socker

17 februari  Kerstin Ehrnlund, Susanne Jansson. Bakut – Bortom vete, mjölk och vanligt socker

Continue reading →