Inbjudan – Rural Talks #4 – Lokal organisering?

Nu är det dags att gå vidare med lokalsamtalen inom Rural Talks. Vi har lyssnat, diskuterat, delat tankar, önsningar. Det har utifrån detta också funnits en önskan att också gå vidare och bli mer praktiskt inriktade.  Där är vi nu.

I förberedelserna för en ev. uppstart av en samhällsförening så är det viktigt att så många föreningar och berörda frå göra sina höster hörda. Bjud därför in de i trakten ni tror skulle vara intresserade.

Onsdagen den 21 nov – kl 17:30-20:00 – På Gerlesborgskolan

Programmet i korthet:
Ulla Herlitz (Styrsö) och Hans Arén (Koster) inleder med erfarenheter för lokal organisering och introducerar ett verktyg som kallas Lokal ekonomisk analys för hållbar utveckling
Sedan samtalar vi om ändamål, steg och föreningar som skulle behövas.