• Hjälp till att skissa Bottnafjordens bastuflotte!

  Visste du att att det startats en bastugrupp i projektet, som ska bygga en flytande gemensam bastu som är till för alla? Kul va?! 🙂

  Vi vet inte hur den skall se ut ännu och behöver era skisser på utseende. Hur vill du att bastuflotten ska se ut? Hur ser din drömbastu ut? Vi är nyfikna!

  Skicka in din skiss senast 14/6 till samverkan@bottnafjorden.se eller på papper som kan lämnas på Café Olivia tisdagar mellan kl. 9-12.

  Skissas efter kriterierna nedan.

  Efteråt får alla rösta på sin favoritbastu!

  Är du sugen på att vara delaktig i bastugruppen? Att bygga och driva projektet framåt. Skoj! Hör av dig till samverkan@bottnafjorden.se

  Kriterier och mått på flotten och bastun:

  Det skall alltså byggas en flyttbar bastuflotte.

  Flottens storlek: 3-4 meter bred x 8-12 meter lång

  Basturummet: för 6-10 pers ca 2×2,5 meter

  Andra tänkbara rum/platser:

  Omklädningsrum

  Inomhusrelax

  Utomhusrelax

  Badstege

  Plats att hänga på liten utombordare (motor)

  Välkommen med din skiss!!!

  Skicka senast 14 juni till samverkan@bottnafjorden.se

  Varma hälsningar,

  Bastugruppen

  Evenemang för detta finns på Facebook: 

  https://www.facebook.com/events/329781983485127/?ref=newsfeed


 • Sammanfattning aktiviteter i projekt Samverkan Bottnafjorden

  22 april – 15 maj 2024

  OBS!!! HÅLL KOLL PÅ SKRÄPPOSTEN – det verkar som att mejl från projektet hamnar där för vissa. 


  Projektet fortsätter med “öppet kontor”tisdag kl 9-12 på Café Olivia vid KKV. Då finns antingen processledare Jeanette Karlsson eller projektansvarig Britt Johansson på plats. Det har inte varit någon rusning så vi uppmuntrar fler att komma. Vi berättar gärna om projektet och pratar idéer med mera. Det är bara att kika förbi. Det går också bra att sitta och arbeta med sitt eget i samvaro. Kaffe och kaka finns alltid!! VÄLKOMMEN! 


  Bastugruppen kommer inom kort att skicka ut information där alla som vill kan skicka in en eller flera skisser på hur en bastuflotte i Bottnafjorden kan se ut. Efter att skisserna kommit in (senast 14 juni) kommer det att ske en omröstning. Är du intresserad av att komma med i arbetsgruppen eller att bidra med en bastuskiss, mejla då projektet på samverkan@bottnafjorden.se 


  I arbetsgruppen Boende och inflyttning undersöks möjligheterna kring olika boende- och byggemenskaper i området. Påminnelse om att gruppen bjuder in till ett öppet möte den 4 juni kl. 17.00 på Café Olivia (vid KKV). Gruppen kommer då att berätta om bygg-gemenskaper och idéer om småhusbyggande och “tiny houses”. Välkommen att komma dit.


  Arbetsgruppen Digital plattform jobbar vidare med testkörning av kalendarium. Det finns möjligt att vara med i testandet. Hör av dig och du eller din organisation/företag vill vara med. Maila till Marcus Nordgren på murcas@gmail.com.


  Samhällsförening & Bygdebolag: Det har skickats ut en inbjudan till stormöte den 16 juni. Då planeras det att bilda Samhällsföreningen BOTTNAFJORDEN. Läs mer om detta, klicka här. Det behövs namnförslag till en styrelse!!! Skicka dina förslag till samhallsforening@bottnafjorden.se

  Bygdebolagsgruppen har pågående samtal kring olika möjligheter kring bygdebolag med utgångspunkt i att stärka bygden ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Pågående överbryggande samtal är det om elbilspool som skulle funka som ett bygdebolag genom att exempelvis organiseras i en ekonomisk förening eller i ett aktiebolag med begränsat vinstuttag. Om du vill läsa mer om bygdebolag finns en handbok av Coompanion, klicka här. Det finns idéer om många fler verksamheter också. Är du nyfiken eller har idéer du vill diskutera, kom till Café Olivia en tisdag mellan 9-12 eller mail på samverkan@bottnafjorden.se


  Arbetsgruppen Hållbar utveckling och resiliens på lokal nivå har bjudit in alla arbetsgrupper, styrelsen för inköpsföreningen (som är projektägare) och referensgruppen till en workshop om hållbar utveckling och det globala utvecklingsmålen där vi kommer att jobba med kopplingen mellan dessa och projektets arbete. Rapportering kommer efter den 19 maj. 


  Arbetsgruppen Rörelse och transporter deltog på vandring och korvgrillning i Bärfendal söndag den 28 april samt en mindre vandring från Brygge mot Bovall samma dag. Leif Karlsson från Bottna som är ansvarig för Bottnalederna genom Bottna Hembygdsförening, och arbetsgruppen träffade den 7 maj Jan-Olof Karlsson, kultur- och fritidsutvecklare på Munkedals kommun. Mötet handlade om vandringsleder och möjligheterna att länka samman olika leder. När steg är att prata med Levande Landsbygd i Bärfendal om sammanlänkning mellan Bottna och Bärfendal. Det pågår också fortsatt undersökning av behov och möjligheter kring en elbilspool. 


  Planerna för ett tredje Bottnafjorden Glöder fortsätter. Datum är 1-2 mars 2025. Det har redan kommit in flera anmälningar om deltagande. Mera information kommer snart och behöver spridas till så många som möjligt. Vill du vara med antingen i planeringsgruppen eller som programpunktshållare/”öppet hus”? Meddela då projektet så får du mera information. 


  Alla frågor och intresseanmälningar kan skickas till samverkan@bottnafjorden.se


 • Sammanfattning aktiviteter i projekt Samverkan Bottnafjorden

  14 – 22 april 2024

  Alla frågor och intresseanmälningar kan skickas till samverkan@bottnafjorden.se


  Arbetsgruppen Digital plattform jobbar just nu med att se över möjligheterna att testköra en kalenderfunktion för att se om den fyller de behov som uttryckts kring kalendarium och kommunikation. Mera information kommer. 


                

  Marie Pettersson från Coompanion var i Bovallstrand och träffade arbetsgrupperna Samhällsförening & Bygdebolag. Vi fick klarhet i vissa frågor om olika bolagsformer, vilka fördelar och nackdelar som finns när det gäller t.ex. kontakt med banken. Vi pratade om processen kring bildandet av en samhällsförening för området Bottnafjorden, Tossene och Bärfendal. Coompanion har nu även kollat på stadgarna och gett oss förslag på justeringar. Vi kommer allt närmare ett bildande av en samhällsförening.


   

  I arbetsgruppen Boende och inflyttning har vi skickat ut en inbjudan till personer som under förra projektet visade intresse för boendefrågor i området. Gruppen bjuder in till ett öppet möte den 4 juni kl. 17.00 på Café Olivia (vid KKV). Gruppen kommer då att berätta om bygg-gemenskaper och idéer om småhusbyggande och “tiny houses”. Välkommen att komma dit.

  Här finns en delrapport från forskningsprojektet Bostadsinnovationer underifrån: att skapa bygg- och bogemenskaper för och med ekonomiskt svaga grupper. Hogslätts vänboende finns omnämnt.


  I arbetsgruppen Rörelse och transporter pågår bl.a. arbete för att sammanlänka vandringsleder mellan Bottna och Bärfendal samt undersöka möjligheter för en elbilspool. Gruppen kommer i början på maj att träffa Munkedals kommun (för Bärfendalslederna) och Leif Karlsson (för Bottnalederna) för att se på möjligheterna att sammanlänka vandringslederna. Det kommer mera information om kommande vandringar och utveckling av en elbilspool. 


  Refrensgruppsmöte på Villa Akvarellen med kommunrepresentanterna från Sotenäs och Munkedal. Referensgruppen fick en genomgång av vad som pågår i de olika arbetsgrupperna och vad som planeras framåt. Denna gången kunde tyvärr inte Tanums kommun och näringslivsutvecklare Jenny Åström delta.


  Det planeras för ett tredje Bottnafjorden Glöder. Det blir 1-2 mars 2025. En intressefrågan har skickats ut till tidigare delaktiga. Vill du vara med antingen i planeringsgruppen eller som programpunktshållare/”öppet hus”? Meddela då projektet så får du mera information. 


  Bastumöte den 20 april. Där bildades en ny arbetsgrupp som kommer att jobba för en gemensam bastu i/vid Bottnafjorden. Är du intresserad av det arbetet meddela då projektet. 

   

  //Jeanette Karlsson, processledare Samverkan Bottnafjorden

   


 • Nu söker vi fler engagerade till projektets arbetsgrupper!!

  //Jeanette Karlsson, processledare Samverkan Bottnafjorden


 • Arbetet med hållbar utveckling och resiliens på lokal nivå fortsätter

  I veckan i arbetsgruppen “Hållbar utveckling och resiliens på lokal nivå” pratade vi om hållbar utveckling inom projektets arbete. Vi pratade också om olika insatser för att öka resiliensen i projektområdet.

  Låter det intressant är du varmt välkommen att vara med i arbetet. Skriv till samverkan@bottnafjorden.se

  //Jeanette Karlsson, processledare Samverkan Bottnafjorden


 • Möte i arbetsgruppen “Bottnafjorden året runt”

  Glädjande besked, vi satsar på ett Bottnafjorden Glöder 2025!!! 🌸🔥 Första helgen i mars 2025.
  Marie-Louise Ceder var med och berättade om de två tidigare omgångarna av kulturfestivalen och inspirerade.
  Mera information kommer.
  Alla som är intresserade av att vara med i arrangemanget och/eller i arbetet inför hör av er till mig.
  //Jeanette Karlsson, processledare på e-post: samverkan@bottnafjorden.se

 • Kom och snacka platsutveckling!

  Varje tisdag finns någon från projektledningen på plats på Café Olivia mellan klockan 9 och 12.
  Det är också välkommet att sitta och arbeta med sitt eget i samvaro.
  Varmt välkommen!!
  //Jeanette Karlsson (processledare) och Britt Johansson (projektansvarig)

 • Bastumöte den 20 april

  Länge har det pratats om och längtats efter en bastu i Gerlesborgsområdet.
  Samtal och idéer har poppat upp och i dagsläget finns det en möjlig bastu till salu och några idéer om placering – vilket behöver pratas vidare om.
  Projekt samverkan Bottnafjorden och arbetsgruppen “Bottnafjorden året runt” bjuder in till ett öppet samtal om hur vi går vidare för att realisera en bastu.
  Målet med mötet är att bilda en grupp som vill ta sig an att jobba vidare med detta.
  Vi träffas på Café Olivia den 20 april klockan 15.00. Caféet är öppet så fika kan köpas.
  Adress: SKÄRHOLMEN 1, 457 48 Hamburgsund
  //Jeanette Karlsson, processledare projekt Samverkan Bottnafjorden

 • Kommande tider för träffar i arbetsgrupperna

  Här är de kommande tiderna i arbetsgrupperna inom projektet. Alla grupper behöver fler engagerade så hör av dig om du vill komma med i ett roligt och utvecklande arbete.

  Skriv till samverkan@bottnafjorden.se

  //Jeanette Karlsson, processledare för Samverkan Bottnafjorden


 • Första mötet i arbetsgruppen “hållbar utveckling och resiliens på lokal nivå”

  Arbetsgruppen med det långa namnet “hållbar utveckling och resiliens på lokal nivå” möttes i veckan och samtalade om stora frågor som vad hållbar utveckling är för oss som bor eller verkar på den här platsen och hur vi kan samtala om det i större grupper.
  Vi pratade om lokala goda exempel på omställningsarbete vad gäller mat, jordbruk, skogsbruk, vattenresurser, resiliens m.m. En fråga var om hur vi kan sprida kunskaper och erfarenheter.

  Ett brett och väldigt spännande samtal i en grupp som behöver fler intresserade och engagerade. Någon som vill vara med i gruppen eller vara med göra exempelvis filmer om goda exempel i trakten?

  Hör av dig på samverkan@bottnafjorden.se
  Nästa möte är den 5 april kl. 13.30 på Café Olivia.
  Foton:
  2. Roy Wedin
  //Jeanette Karlsson, processledare i projektet