• Sammanfattning av de senaste aktiviteterna i projekt Samverkan Bottnafjorden

  Kort och gott om vad som just nu pågår i projektet. Alla frågor och intresseanmälningar kan skickas till samverkan@bottnafjorden.se

  • Arbetsgruppen Digital plattform jobbar just nu med att se över möjligheterna att testköra en kalenderfunktion för att se om den fyller de behov som uttryckts kring kalendarium och kommunikation. Mera information kommer. 

   

  • Marie Pettersson från Coompanion var i Bovallstrand och träffade arbetsgrupperna Samhällsförening & Bygdebolag. Vi fick klarhet i vissa frågor om olika bolagsformer, vilka fördelar och nackdelar som finns när det gäller t.ex. kontakt med banken. Vi pratade om processen kring bildandet av en samhällsförening för området Bottnafjorden, Tossene och Bärfendal. Coompanion har nu även kollat på stadgarna och gett oss förslag på justeringar. Vi kommer allt närmare ett bildande av en samhällsförening.

                

  • I arbetsgruppen Boende och inflyttning har vi skickat ut en inbjudan till personer som under förra projektet visade intresse för boendefrågor i området. Gruppen bjuder in till ett öppet möte den 4 juni kl. 17.00 på Café Olivia (vid KKV). Gruppen kommer då att berätta om bygg-gemenskaper och idéer om småhusbyggande och “tiny houses”. Välkommen att komma dit.

  Här finns en delrapport från forskningsprojektet Bostadsinnovationer underifrån: att skapa bygg- och bogemenskaper för och med ekonomiskt svaga grupper. Hogslätts vänboende finns omnämnt.

  • I arbetsgruppen Rörelse och transporter pågår bl.a. arbete för att sammanlänka vandringsleder mellan Bottna och Bärfendal samt undersöka möjligheter för en elbilspool. Gruppen kommer i början på maj att träffa Munkedals kommun (för Bärfendalslederna) och Leif Karlsson (för Bottnalederna) för att se på möjligheterna att sammanlänka vandringslederna. Det kommer mera information om kommande vandringar och utveckling av en elbilspool. 

  • Refrensgruppsmöte på Villa Akvarellen med kommunrepresentanterna från Sotenäs och Munkedal. Referensgruppen fick en genomgång av vad som pågår i de olika arbetsgrupperna och vad som planeras framåt. Denna gången kunde tyvärr inte Tanums kommun och näringslivsutvecklare Jenny Åström delta.

   

  • Det planeras för ett tredje Bottnafjorden Glöder. Det blir 1-2 mars 2025. En intressefrågan har skickats ut till tidigare delaktiga. Vill du vara med antingen i planeringsgruppen eller som programpunktshållare/”öppet hus”? Meddela då projektet så får du mera information. 

   

  • Bastumöte den 20 april. Där bildades en ny arbetsgrupp som kommer att jobba för en gemensam bastu i/vid Bottnafjorden. Är du intresserad av det arbetet meddela då projektet. 

  //Jeanette Karlsson, processledare Samverkan Bottnafjorden

   


 • Nu söker vi fler engagerade till projektets arbetsgrupper!!

  //Jeanette Karlsson, processledare Samverkan Bottnafjorden


 • Arbetet med hållbar utveckling och resiliens på lokal nivå fortsätter

  I veckan i arbetsgruppen “Hållbar utveckling och resiliens på lokal nivå” pratade vi om hållbar utveckling inom projektets arbete. Vi pratade också om olika insatser för att öka resiliensen i projektområdet.

  Låter det intressant är du varmt välkommen att vara med i arbetet. Skriv till samverkan@bottnafjorden.se

  //Jeanette Karlsson, processledare Samverkan Bottnafjorden


 • Möte i arbetsgruppen “Bottnafjorden året runt”

  Glädjande besked, vi satsar på ett Bottnafjorden Glöder 2025!!! 🌸🔥 Första helgen i mars 2025.
  Marie-Louise Ceder var med och berättade om de två tidigare omgångarna av kulturfestivalen och inspirerade.
  Mera information kommer.
  Alla som är intresserade av att vara med i arrangemanget och/eller i arbetet inför hör av er till mig.
  //Jeanette Karlsson, processledare på e-post: samverkan@bottnafjorden.se

 • Kom och snacka platsutveckling!

  Varje tisdag finns någon från projektledningen på plats på Café Olivia mellan klockan 9 och 12.
  Det är också välkommet att sitta och arbeta med sitt eget i samvaro.
  Varmt välkommen!!
  //Jeanette Karlsson (processledare) och Britt Johansson (projektansvarig)

 • Bastumöte den 20 april

  Länge har det pratats om och längtats efter en bastu i Gerlesborgsområdet.
  Samtal och idéer har poppat upp och i dagsläget finns det en möjlig bastu till salu och några idéer om placering – vilket behöver pratas vidare om.
  Projekt samverkan Bottnafjorden och arbetsgruppen “Bottnafjorden året runt” bjuder in till ett öppet samtal om hur vi går vidare för att realisera en bastu.
  Målet med mötet är att bilda en grupp som vill ta sig an att jobba vidare med detta.
  Vi träffas på Café Olivia den 20 april klockan 15.00. Caféet är öppet så fika kan köpas.
  Adress: SKÄRHOLMEN 1, 457 48 Hamburgsund
  //Jeanette Karlsson, processledare projekt Samverkan Bottnafjorden

 • Kommande tider för träffar i arbetsgrupperna

  Här är de kommande tiderna i arbetsgrupperna inom projektet. Alla grupper behöver fler engagerade så hör av dig om du vill komma med i ett roligt och utvecklande arbete.

  Skriv till samverkan@bottnafjorden.se

  //Jeanette Karlsson, processledare för Samverkan Bottnafjorden


 • Första mötet i arbetsgruppen “hållbar utveckling och resiliens på lokal nivå”

  Arbetsgruppen med det långa namnet “hållbar utveckling och resiliens på lokal nivå” möttes i veckan och samtalade om stora frågor som vad hållbar utveckling är för oss som bor eller verkar på den här platsen och hur vi kan samtala om det i större grupper.
  Vi pratade om lokala goda exempel på omställningsarbete vad gäller mat, jordbruk, skogsbruk, vattenresurser, resiliens m.m. En fråga var om hur vi kan sprida kunskaper och erfarenheter.

  Ett brett och väldigt spännande samtal i en grupp som behöver fler intresserade och engagerade. Någon som vill vara med i gruppen eller vara med göra exempelvis filmer om goda exempel i trakten?

  Hör av dig på samverkan@bottnafjorden.se
  Nästa möte är den 5 april kl. 13.30 på Café Olivia.
  Foton:
  2. Roy Wedin
  //Jeanette Karlsson, processledare i projektet

 • Fortsatt arbetet med stadgar till en samhällsförening

  Arbetsgruppen för bildandet av en samhällsförening fortsätter ett intensivt och grundligt arbete med stadgar.

  Snart finns det ett förslag till stadgar att presentera.

  //Jeanette Karlsson, processledare i projektet


 • Första mötet i arbetsgruppen “Boende och inflyttning”

  Vi snackade om studiebesök hos kooperativa hyresrätter, nya möjliga platser för fler kooperativa hyresrätter eller småhusbyar i alla tre kommunerna; Sotenäs kommun, Munkedals kommun & Tanums kommun. Vi pratade lagstiftningar och detaljplaner men också konkreta lärotillfällen för att bygga småhus med återvunnet material. Många spännande möjligheter!
  Intresseförfrågan: någon mer som vill vara med i det här arbetet? Gruppen behöver fler engagerade! Hör av dig på samverkan@bottnafjorden.se
  Nästa möte är den 9 april kl 14.00 på Café Olivia.
  //Jeanette Karlsson, processledare Samverkan Bottnafjorden