Rapport Samverkan Bottnafjorden fas 2

Imorgon, 30 juni 2021, är sista dagen för projektet kultursystem Samverkan Bottnafjorden finansierat av Västra Götalandsregionen sedan vintern 2019.
Fantastiskt mycket har åstadkommits tack vare allt engagemang och gemensamma krafter- en rådande pandemi till trots!
Ett stort tack till alla som möjliggjort samverkan och bidragit till den lokala utvecklingen på olika sätt. Vi gläds åt att ett nätverk med roterande värdskap startar till hösten som bygger vidare på den samverkan och det arbete som påbörjats. Ta del av rapporten nedan, och se även rapporten från fas 1 och undersökningen från Inflyttning och Boendeformer.

Samverkan Bottnafjorden rapport fas 2 2021

Kultursystem Samverkan Bottnafjorden fas 1

Resultat undersökning Inflyttning och boendeformer

Vänligen,

Julia Chronholm för Samverkan Bottnafjorden

Inflyttning och Boendeformer- enkätresultat

Bottnafjorden Glöder

BOTTNAFJORDEN GLÖDER

Under en tid på året som gärna förgylls bjuder vi in till en helg fylld av lokala upplevelser och händelser – helt digitalt och gratis! Genom filmade inslag och live-event kan du ta del av ett varierat program från flera olika lokala kulturaktörer. “Bottnafjorden glöder” har förhoppning om att bli ett återkommande evenemang. Länkar till alla programpunkter publiceras strax innan eventet bottnafjorden.se/gloder.

Info-klipp från arbetsgrupperna

Hej alla!

Här kommer små info-klipp från alla arbetsgrupper som gjordes innan jul och nyår! Håll till godo!:)

Klicka på länken nedan för att komma vidare till klippen.

https://drive.google.com/drive/folders/1Obavb_jaDtMS4WOPHk2deiYGxp65ArU3?usp=sharing

 

Bottnafjorden glöder- endast digitalt

Dessa tider är osäkra för oss alla. I och med rådande allmänna läge och nya restriktioner som kommit får vi agera efter detta- och hålla ut!
Under projektgruppsmötet idag tog vi därför beslutet att inte planera eller bjuda in till några fysiska möten eller aktiviteter alls, inte heller utomhus.
✨” Bottnafjorden glöder” är det evenemang som vi får tänka om mest kring. Vi vill genomföra ett alternativ för helgen genom att medaktörer skapar film/streamar/ev. har digitala möten- allt släpps eller livesänds samlat under helgen.
Vi tittar just nu på möjligheterna för detta och tror det kommer kunna bli ett mångfasetterat, härligt program som fler kan ta del utav!

Är du intresserad av kooperativa hyresrätter vid Andreastorpet?

Är du intresserad av kooperativa hyresrätter vid Andreastorpet?
Nu finns en möjlighet att starta ett nytt projekt för att bygga kooperativa hyresrätter – ett Vänboende 2.0 – i Gerlesborg/Svenneby. En ny detaljplan för området kring Andreastorpet är antagen och en tomt är avsatt för två flerbostadshus. Kommunen har ställt sig positiv till ett medborgarförslag om att i första hand erbjuda denna tomt till en grupp som vill bygga kooperativa hyresrätter. För mer information, se bifogat dokument. Se mer info bifogat.
Om du är intresserad så maila:
Lena Falkheden
Förslagsställare: Medborgarförslag om kooperativt hyresboende vid Andreastorpet
Samordnare delprojekt ”Inflyttning och boende”, Kultursystem Bottnafjorden
lena.falkheden@gmail.com
mobil: 0708-64 27 49
vänboende 2.0 201104

Är du intresserad av kooperativa hyresrätter vid Andreastorpet?

För att hålla er uppdaterade om intressemöte, studiebesök och annat- klicka på arbetsgruppernas sidor ovan!

Här kan ni ta del utav en presentation av kultursystemet och nuläget (25e oktober).

Presentation kultursystem Samverkan Bottnafjorden (konverterad)

Rapport fas 1 Kultursystem Bottnafjorden Samverkan

Arbetet är igång!

Vi har nu kommit igång med arbetet inom utvecklingsområdena. Arbetsgrupperna är formade av referenspersoner och projektmedlemmar. Handlingsplan med mål och aktiviteter för att nå dem är påbörjad och vi har redan kommit en bit på vägen.
Vill du bidra på något sätt till arbetet i någon grupp är du välkommen att höra av dig till gruppsamordnare. Se Arbetsgrupper för samordnare. 
Håll utkik efter information och inbjudan till möten och events från de olika grupperna här eller på vår facebooksida . 

Kultursystem Samverkan Bottnafjorden fortsätter!

Bottnafjordens Inköpsförening har fått ett positivt beslut från VGR angående stöd för en nästa fas i ett utvecklande av ett kultursystem kring Bottnafjorden.

Denna etapp startar nu i augusti och pågår i elva månader.

Med Bottnafjorden som sammanbindande element blir i kultursystemet flera lokalsamhällen ett gemensamt lokalområde. Vi vill främja detta praktiskt och mentalt genom ökad mobilitet och stärkta relationer mellan näringsliv, konst, kultur och föreningsliv, med ambitionen att öka den lokala kapaciteten. ” (ur ansökan fas 2 )

Denna etapp syftar till att ta vidare de fem övergripande utvecklingsområdena som identifierades under våren.

  • Gemenskap runt fjorden
  • Rörelse runt fjorden
  • Inflyttning och boendeformer
  • Lokal produktion och lokal konsumtion
  • Bottnafjorden året runt

En vidare konkretisering av dessa fem teman finns att hitta här:

Projektgruppen består av representanter från följande aktörer:

Tossene Byalag
Gerlesborgsskolan
KKV Bohuslän
Bovallstrands Hembygdsförening
Bottnafjordens inköpsförening
Scenkonst Gerlesborg
Sotenäs kommun
Tanums kommun
Företagarna i Sotenäs

Fokus följande månad kommer ligga på utformandet av en handlingsplan utifrån ett systemperspektiv. Personer med kompetens inom de områden som identifierats kommer tillfrågas att bidra till arbetet som referenspersoner.

Information kommer att finnas tillgänglig löpande här.

Vänligen,

Projektledare Julia Chronholm för Samverkan Bottnafjorden

Mail: (observera ny!) j.chronholm@gmail.com