Välkommen till Idéstorm 2 mars!

Vi bjuder in till en kväll där vi möts kring Bottnafjordens framtid! Vi presenterar en delrapport och välkomnar idéer och komplement kring de gemensamma behov som kommit upp under projektets förstudie.
Intentionen är att samlas för en trevlig, framåtblickande kväll tillsammans, med fokus på samverkan och det lokala! Anmäl er gärna då det är begränsat antal platser- vi vill såklart att alla ska få plats så märker vi att det blir högt tryck försöker vi lösa alternativ.

 

 

 

 

Projektet Samverkan Bottnafjorden

Under vintern och våren tar vi ett första steg, där vi tillsammans lägger grunden för en hållbar utveckling runt Bottnafjorden!

Föreningar, näringsliv och kommun på båda sidor fjorden går samman i ett gemensamt projekt för att ta vara på den potential och de resurser som trakten erbjuder. Genom att etablera nya relationer vill projektet svara på de utmaningar som vår tid står inför och skapa beredskap för kommande förändringar .

 

Området 

Kultursystem Bottnafjorden

Hur går vi tillväga?

I denna fas av ett regionalt finansierat projekt genomför vi en så kallad hållbar lokalekonomisk analys (LEA). Vi räknar ut hur mycket och vad som konsumeras utanför lokalsamhället och ser här vilka tjänster eller varor som kan föras in eller lyftas upp lokalt ur ett hållbarhetsperspektiv. Statistiskt material kompletteras med lokal kännedom med sikte på att stärka det lokala – och här kommer vi behöva hjälpas åt!

Underlaget stämmer vi av i en klimatkalkylator för att medvetandegöra vår nuvarande livsstils påverkan på miljön. Här kommer vi se om det finns delar vi kan reducera med lokala lösningar.

Hållbara idéer

I nästa steg presenterar vi vår analys och ger startskottet för idéarbetet. Idéer kring nya samarbeten, infrastruktur, boende eller nya lokala producenter-  vi låter idéerna blomstra! De kommer sedan stämmas av och sållas mot en ”grön” checklista där vi utvärderar hur hållbara de är ur ett miljömässigt perspektiv.

Från idé till konkreta förändringar

Utifrån detta arbete utformas en väl förankrad handlingsplan. Om denna första etapp av kultursystemet faller väl ut så finns möjlighet till förlängning i ytterligare ett år då denna handlingsplan kommer förverkligas.

Vi beräknar att den första fasen kommer vara färdig den 30 april 2020. Vi kommer uppdatera hemsidan med information allt eftersom.

Kontakta oss gärna!  samverkan@bottnafjorden.se

Vilka är vi?

Projektgrupp

Julia Chronholm – Projektledare
Carl Forsberg – Sotenäs kommun
Klara Ström – Gerlesborgsskolan
Mikael Andersson – Företagarna i Sotenäs
Eva Skarenvall – Tossene Byalag
Marcus Nordgren – Aktiva byar, Bottnafjordens Inköpsförening
Kristin Jonsson – KKV Bohuslän
Caroline Lindqvist – Tanum kommun

Läs mer om kultursystem här: https://www.vgregion.se/kulturregionen/sok-stod-och-stipendier/kulturstod/kultursystem-2019-2020/