Välkommen till Skärkälls ekologiska atéljeby

Redan på bronsåldern levde människor i Skärkäll. Våra hällristningar och många andra lämningar vittnar om detta. 1648 tillhörde vi Norge, gården hette då Skjerkil. Namnet försvenskades successivt och 1946 döptes gården om till Skärkäll.

1988 köpte Klas Nilsson gården på auktion och sålde 3 år senare gården till den nybildade Skärkälls andelsförenings ek. för. 1995 antogs en detaljplan för Skärkäll, en samfällighetsförening bildades och det privata bostads- och ateljébyggandet startar.

Föreningen har 23 andelar, till varje andel finns en tomt att bygga bostadshus och en ateljéplats. Idag är alla andelar sålda.

Vi har alla kommit olika långt. Vissa av oss bor i byn (9 året-runt-hushåll), vissa håller på att bygga: ateljé eller bostadshus eller både och.

Var och en råder över sin bostad och sin ateljé. Vi planerar vårt eget inom detaljplanens ram, presenterar våra planer för föreningen, får synpunkter, tar till oss, får godkännande, lämnar en bygganmälan till kommunen och därefter bygger vi.

Var och en tar hand om sitt toalettavfall. Gråvatten har vi tre olika lösningar för.
Kontakta oss