#16: Handel och händelser – Jubileumsskrift

20-årsjubiléum och jubileumsskrift

Brist är en stark drivkraft. När ICA Gerlesborgshallen i norra Bohuslän lades ner uppstod ett tomrum. Efter upprop och stormöten bildades Bottnafjordens inköpsförening ek för och tjugo medlemmar vågade sig på varsin andel för att en gång i veckan handla rödbetor, potatis och rågmjöl och bjuda varandra på kaffe och bullar. Verksamheten växte och två decennier senare har föreningen 160 aktiva medlemmar och egen butik. Man driver café, seminarier och soppkvällar, föreläsningar och fester. Och Gerlesborgshallen, ja den blev konsthall.

Inför föreningens 20-årsjubileum arbetade en grupp i föreningen fram en skrift som skulle ge en bild av vad dessa 20 år har inneburit, i föreningen och i dess sammanhang. På juliléumsfesten, skottdagen den 29 februari 2020 var det release av skriften som nu kan laddas här nedan. Den finns också beställa som tryckt exemplar.

35 sidor, fullfärg.
Pris: 80 kr första inkl. porto + 50 kr för följande exemplar (inkl.moms).
Skriv till: arr@bottnafjorden.se för att beställa.

Ladda ner den här:

BottnafjordensInkopsforening2020.pdf