På sommarkanten

Det har varit en händelserik vår bland krig och politiskt elände. Ukrainarna slåss för sin frihet och det är inte bara en floskel med tanke på den despoti som råder i Ryssland. De krigar, dör och dödar. Kriget präglar nyhetsförmedlingen, krigsindustrin går bra, soldater med färg i ansiktet är inte löjliga längre och stridsvagnar är plötsligt trygghetsskapande. Erdogan kräver förföljelse av PKK och att allt kurdiskt ska vara PKK och den svenska regeringen försöker i görligaste mån respektera denna uppfattning. Samtidigt visar Turkiet och Ungern något när de fördröjer den svenska NATO-anslutningen: att de kan trotsa USA trots att USA dominerar NATO.

Och man glömmer lätt hur Zelenskyj blev president: han och hans medarbetare gjorde en tv-serie om hur han blev president och sedan ställde han upp i valet och vann med väldig marginal. Det var som ett stort skämt med politik och politiker i ett land som plågats av oligarker och korruption. Det var ett skämt som Putin ville göra slut på. Zelenskyj däremot insåg att han nu fått sitt livs roll och den spelar han med bravur tack vare det han lärt sig i sitt yrkesliv. Han tog beslut: att stanna i Kiev trots invasionen och alltid framträda i fältklädsel. Konst i kriget.

Själva har vi ett eget mindre krig, kulturkriget, som ändå kan vara förberedelse för en svensk autokrati bland alla de andra despoterna och autokraterna i världen som stärker sina välden. Detta kulturkrig har utropats av framträdande SD-politiker, en kamp mot den dekadenta vänstern och socialismen i kulturvärlden. I stället är det vårt kulturarv som ska värnas. Man kan undra vad som får ingå i detta arv. Får Marie-Louise Ekmans tidiga konst i tidningen Puss vara med? Eller allt annat anstötligt som har målats och tecknats – eller målare som utbildade sig i utlandet, i Düsseldorf eller Paris? Strindberg som avskydde Sverige? Ekelöf? Eller Tegnér som skrev att blott barbariet en gång var fosterländskt? – eller någon som vill ha statligt stöd för att ge ut böcker om någon av alla dessa?

SD vill knyta an till sådan konst som “folket vill ha” – men fiolket, dvs du, jag och andra – behöver ibland sådant som vi tycker är obehagligt eftersom livet ibland inte är så trevligt som vi hade tänkt oss. Där är konsten vår hjälp, jag skriver mer om det strax.

Här vill jag bara säga att det finns en liten by – här – och så finns det en liten by – där – och en till – där – det var visst i Senegal? – och ytterligare många människor och byar som inte gillar de auktoritära dragen i samtiden.

Det viktigaste motståndet är att fortsätta tänka och handla fritt, eller med en överlagd spontanitet, surt eller glatt men i en tillåtande anda och med tillit. Den kommer inte av sig själv eftersom det finns en så stark övertygelse att jag förlorar om du vinner – men så behöver man inte se det och generositet är den bästa gåvan man kan ge sig själv.

Det vi gör och har gjort på denna ort är värt att lägga märke till eftersom det är kulturliv på en oväntad plats och vi ska sträva vidare med detta, hoppas

/ Gunnar Bäck

Ett besök

Louise Thunström som tidigare arbetat på Futura i Tanum sitter numera i riksdagens kulturutskott för socialdemokraterna. Hon tog med sig sina partikamrater på ett besök i Tanum i förra veckan där eftermiddagen förlades till Bottna/Gerlesborg där stationerna var Skärkäll, Scenstudion, Vänboendet, Stüffes skulpturer, KKV och Inköpsföreningen. De tog intryck och på kvällen hade vi ett offentligt samtal lett av socialdemokraternas talesperson i kulturfrågor Lawen Redar. Förhoppningsvis ska detta stärka dem i det pågående kulturkriget.

/ GB

B&B – Bottna & Bergsjön

I höstas höll vi ett café Existens kring boken Bob säger: Bergsjön! – en fin bok kring kulturföreningen Bob och det nya kulturhuset i Bergsjön (en förort till Göteborg). Sedan dess har vi besökt och fått återbesök från Bob, kulturhuset och folkets hus-föreningen Navet. Vi hoppas att en skulptör med uppdrag att ordna ledtråd från spårvagnshållplatsen till kulturhuset, ska kunna göra en del av sitt jobb på KKV:s stengård. Kanske kan Bergsjöns kulturhus hyra in sig på lågsäsong i någon annan av KKV:s verkstäder.

Ett antal personer i Bottna med omnejd har anknytning till just Bergsjön – bor eller har bott, jobbar eller har jobbat där. Hoppeligen ska vi kunna utvidga kontakterna på olika sätt, kulturorter emellan. Utställningar? Träningar och föreställningar? Svenskaträning (för svenskar)? Andra exotiska språk?

/ GB

Talking Waters

Vattnet vill säga oss något och vi bör prata vatten. KKV översvämmas då och då och vattnet kommer från en bäck som delar sig under berget – ena grenen kommer från Vrångstad med domarringarna, den andra rinner förbi Bottna kyrka.

I lördags startades ett projekt kring detta vatten som ska ta gestalt i september, ett tiotal konstnärer och andra i samverkan. Det kan betyda dikesgrävning runt området så att G2:1 blir helt omflutet av vatten. Det kan innebära sandsäckar mot det stigande havet. G2:1 ligger 3 m och 40 cm över havsnivån.

Projektet börjar i september, ett arbete med sikte på en utställning som ingår i GIBCA Extended med vernissage 30/9 och finissage den 8/10.

/ GB

En cirkel för slutsatser och nya frågor

I höst ska Bottna filosoficirkel läsa En jord för alla. Ett manifest för mänsklighetens överlevnad som skrivits av ett antal forskare från olika fält med Johan Rockström i spetsen, resultatet av ett flerårigt forskningsarbete. Enligt baksidestexten vill boken visa “en tydlig väg framåt för att starta om vårt globala ekonomiska system så att det fungerar både för människor och den plats vi lever på.”

Med andra ord: vad krävs av politiken för att det mänskliga livet inte ska ta död på sig självt? Tanken är att boken ska ligga till grund för ett resonemang om hållbar politik ur ett ekologiskt perspektiv och hur detta kan förenas med fördjupning av demokratin.

/ GB

En festival i scenstudion

Det blir Body Poetry Festival 19-20 augusti, Art/Nature/Knowledge med gong-meditationer och improvisationer, musik, scenkonst, med mera.

Body Poetry, Kroppens Poesi, kommer från Sören Larsson och den fysiska teater som härstammar från Jerzy Grotowskis teaterlaboratorium. Strävan efter fritt flöde genom konstens strukturer.

Det blir mest på Scenstudion, Eva Micke och Netanel. Bottna musikkollektiv är inblandat med Henrik Olsson. Mer info: @bodypoetry.info