in bottnabulletin #1

När vi lade Gerlesborgs konst- och kulturförening på is – det senaste jag gjorde var att uppmana Mårten Glaumann och Klas Bathelsson, Gerlesborgsskolans ledarduo, att återskapa den under Gerlesborgsskolans beskydd, de lyssnade välvilligt – då sades det att Bottna Bulletin skulle återuppstå i nätupplaga och här är den nu.

Det börjar försiktigt eftersom redaktören inte begriper sig på webpublicering. Detta är en försöksblomma med Siv Hermanssons hjälp.
Så småningom ska det komma en ordentlig hemsida med kartor och klickpunkter. Tanken på ett Bottna i cyberrymden är fascinerande liksom hela den nya infotainment-världen där vi ska ingå och göra vår insats.

*
Gerlesborg ligger kvar och det utvecklas. Det har varit två kulturfestivaler och den tredje väntar till sommaren. Dessutom var det teaterfestival mitt i november.
Gerlesborgsskolans kurser är fulltecknade.
G2:1 har en ny styrelse som har installerat en pelletspanna som ersätter oljan.
Inköpsföreningen fortsätter växa, f n har den över hundra medlemmar.
Skärholmens vandrarhem har ny regi.
Galleri 1:18, kafeerna Olivia och Uma, Botnik Studios, Stenakademin, Centrum för scenisk rörelse och eget skapande, Leader och regioner, filmer och seminarier, you name it.

*
Man kan uppfatta att det liv vi valt som bosatt oss här vid kustkanten så sakteliga drar sig närmre de centrala samhällsfrågorna.
Det finns ett klimathot. Om havet stiger en meter måste skolan och KKV häcka på Hala eller Skärkäll.
Hotet hänger samman med fossil bränsleanvändning. Men vi måste använda fossilt bränsle om vi vill behålla den livsstil vi vant oss vid. Detta är allvarligare än man helst vill tänka på eftersom fungerande kommunikationer gör att man kan flytta mat från det ena hörnet av världen till det andra. Detta är i sin tur en av de viktigaste förutsättningarna för att undvika svält.
Senaste svälten i Sverige var på 1860-talet i Norrland. Sedan byggdes järnvägarna.
Det krävs storskaliga lösningar på nationell och internationell nivå. Säkert ska man få elektricitet genom att täcka delar av Sahara med solceller tillsammans med vind- och vågkraft.
Jag är delägare i ett vindkraftverk, det som står i Hamburgsund. Härom året var jag för första gången framme vid verket och lyssnade. Det var ett jävla liv och det blir oroliga skuggor av propellrarna.
Men när man kör E 6 söderut kommer man förbi en vindkraftpark efter Falkenberg där verken står i en snörrät rad. Då blir det intressant. Man borde betrakta vindkraften som en arkitektonisk och konstnärlig utmaning, man borde ställa dem genomtänkt i terrängen och man borde forska i hur man kan påverka ljud- och ljusspelet kring dem.
Människorna håller på att omskapa världen så den passar dem och det är inte illa, inte nödvändigtvis. Vi bebygger ju eko- och ateljébyn Skärkäll och det är inte enbart vackert under byggperioden men man gläder sig åt fönstrens ljus i vinternatten. Och det visar sig att vissa naturvärden blir synliga först sedan man byggt – jag tänker till exempel på en hundratals meter lång förkastning, som ett naturens fort, som blev synlig först när Håkan Isaksson byggde väg längsmed den.
Det gäller livsformer och livsstilar i klimathotens tid och för oss gäller det att fråga sig vad konsten kan bidra med.
Vi har en festival och då vill vi att alla ska komma och hälsa på. De flesta kommer förstås med bil och då ska de parkera osv.
Men man skulle ha en miljöcertifierad resa till festivalen – tåg till Dingle och festivalcykel därifrån? eller kunde man ta upp den gamla tanken på cykelbuss så man bygger dubbeltandemcyklar för ca tio cyklister som kunde cykla under tak? eller kunde man ha eltaxi? elbuss? gengas? – kontakta genast Chalmers, inled samarbete! Fantasin till makten.

*
Livet går vidare tills det tar slut, men då finns det troligtvis efterkommande. Man kan lägga märke till födslar och dödsfall också i Gerlesborg, glädjen och sorgen och annat livets ofattbara som gör det underbart och fruktansvärt, ödeshjulet som vänder sig. Det fortsätter men det förändras och intressant är det hela tiden. Vi ber att få återkomma.

/ Gunnar Bäck