in bottnabulletin #1

Bottna filosoficirkel

Livet är inte helt lätt att begripa sig på. Det gäller att träna sitt tänkande. Filosofi kan hjälpa. Under hösten har vi haft en cirkel på café Olivia kring Heideggers bok Konstverkets ursprung. Där påstår han att ett viktigt konstverk sätter själva sanningen i verket; han ger konsten en mycket viktig plats i livet och i förbifarten ändrar han på hur man över huvud taget ska förstå begreppet sanning. Konst och filosofi förenas på ett intressant sätt och vi har haft krävande och givande läsningar.

Till våren bildar Bottna filosoficirkel nya rundlar. Första mötet blir måndagen den 26 januari 2015 kl 19.00 på Café Olivia (kafét på KKV). Sedan blir det träffar varannan måndag under våren. Det är en ny cirkel och alla är välkomna.

Litteratur: vi fortsätter läsa Heidegger. Först och sist Konstverkets ursprung men också en volym med kommenterande essäer av Hans Ruin, Frihet, ändlighet, historicitet. Till detta kan komma mera som cirkeln bestämmer.