in bottnabulletin #1

Filosofibarer på Gerlesborgsskolan

Filosofibaren tar emot gästföreläsare som stimulans för det lokala tankelivet i Bottna med omnejd. Det heter bar för att man ska kunna dricka vin när man pratar efter föredraget och filosofi eftersom pratet bärs av en kärlek till visheten. I skrivande stund vet vi att följande barer kommer att öppnas. Fler tillkommer.

Den 11 februari 18.30 kommer Johan Öberg från konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Han talar utifrån Zygmunt Baumans begrepp “flytande modernitet”.

Den 1 april kl 18.30 kommer Anna-Karin Selberg från filosofiska institutionen vid Södertörns högskola. Hon talar om Simone de Beauvoirs bok Introduktion till en tvetydighetens moral.

Den 23 september kl 18.30 kommer Sven-Olov Wallenstein från filosofiska institutionen vid Södertörns högskola. Bland alla hans översättningar finns också den av Heideggers Konstverkets ursprung som Bottna filosoficirkel ägnar sig åt.