in bottnabulletin #2

Bottna filosofi-cirkel

tänker vidare i vår! Varannan måndagkväll på Kafé Olivia. Första mötet den 26 januari kl 19.00.

Vi läser Martin Heideggers Konstverkets ursprung, 90 laddade sidor om hur konsten kan vara en sanningens tilldragelse. Mer om Heidegger i Hans Ruins brottning med hans filosofi i boken Frihet ändlighet historicitet. Det kan så småningom leda över till samtal om teknikens värld, men det beror på vad cirkeln bestämmer sig för.

Alla är välkomna! Tänk där du står!
Gunnar Bäck, cirkelledare

Nedan en tilldragelse från i höstas