in bottnabulletin #2

Gerlesborg / Bottna är en trakt med mycket aktivitet och engagemang såväl lokalt som i vidare sammanhang. Engagemanget har tex. skapat Bottnafjordens inköpsförening för ekologisk mat, en förening med omkring 150 st medlemmar, eko-café tre dagar i veckan, föreläsningsserier, högläsningskvällar, utställningar och ekomarknader. I grunden ligger en förståelse av att det lokala och ‘lilla’ också är ett bidrag till de större frågorna om miljö, hållbarhet och social rättvisa.

Föreningens öppna föreläsningsserie har sedan 2012 genom inbjudna föredragshållare varit ett sätt att inspirera och fördjupa kunskapen i viktiga frågor för medlemmar och folk i trakten. Det vill vi fortsätta med, men också att gå några steg vidare.

Vi har sedan några år valt att kalla föreläsningarna för omställningsserien. Ordet omställning kommer från engelskans transition. Transitionrörelsen föddes i den lilla staden Totnes i England 2006 och är en växande global rörelse för alla människor, grupper och föreningar i världen som vill vara med och ställa om till ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara lokalsamhällen oberoende av fossil energi. Vi vill berätta en annan berättelse om vilket slags framtid vi har möjlighet att skapa. I Sverige finns ett nätverk av grupper, se omställning.net. I vårt grannskap finns aktiva omställningsgrupper i bland annat Göteborg och Strömstad.

Vårens omställningsserie vill vara både bred och djup, med en övergripande ambition att vara grundad i området vi bor. En del av omställningen handlar om att omsätta gamla praktiska lärdomar för en värld i förändring, lärdomar som uppstått på en plats, i ett sammanhang. Vi bjuder in såväl utifrån som lokalt för att dela den kunskap som vi innehar eller som vi ser oss behöva. Både föreningar och individer kommer att dela sina kunskapsfält och intressen genom föredrag och praktiska workshops. I huvudsak håller vi till på Gerlesborgsskolan, men vid speciella behov kommer andra platser också att användas. Läs mer om hur, var och vad på: http://bottnafjorden.se/omstallningbottna

Föredragen är på Gerlesborgsskolan på tisdagar kl 18.30.
De som i dagsläget är bekräftade är:

17/feb. Kerstin Ehrnlund & Susanne Jansson, Bakut – Bortom vete, mjölk och vanligt socker.
17/mar. Stig Swedberg
31/mar. Jan Lindholm
14/april Conny Jerer, Kompostering.
28/april Matti Turpeinen Biokol.