in bottnabulletin #4

Vid anblicken av en övergiven damcykel på Orrekläpps fd hållplats i norra Bohuslän

Till Bottna Bulletin.
Någon midsommar i början av 1970-talet, då vänstern gjorde sig gällande även på Gerlesborgskolan och Göteborgs kammarkör med Gunnar Eriksson övade inför sin traditionella konsert på midsommarafton, medverkade undertecknad som tillfällighetspoet mellan sångerna, för att något störa och håna de gängse ljusa och glada högtidsbilderna av Bohuslän.
Jag minns, att jag apropå pågående och ständig spekulation på kustens fastighetsmarknad som refräng rimmade Bohuslän med Bohuslån, och att jag med “djärva bilder” gycklade med de förhatliga ägarna av stora plastbåter, vilka var att likna vid ”i vattnen sprättande, högt flygande vattentoaletter….”
Vad som återstår och som jag tycker är publiceringsbart av mina satiriska försök till rundmålning denna kväll på 1970-talet, är versen om den döende bygden i Bohusläns inland.

Orrekläpp Orrekläpp
Så vill jag ropa med lungors fulla kraft
på denna icke längre bullrande hållplats
så att stoppskivan vrids det varv
som får tågen att stanna
och en liten vänlig man med vingar i mössan
säljer mig en biljett
ToR Orrekläpp

Vem är idag villig och i stånd
att göra den ensamstående damcykeln
på Orrekläpps hållplats havande?

/ Gustav Öberg