in bottnabulletin #4

Lyckad träff omkring odling / flyktingar / SFI och sociala trädgårdar.

Den 12 maj var det dags för den sista omställningsträffen för våren. Den blev i cirkelform då stolarna stod vände mot varandra och mer tid lades vid ett samtal mellan oss som var där. Men så handlade kvällen också om möten och möjligheter.

Elsa Agélii inledde kvällen med sina tankar omkring behov och möjligheter för flyktigar, odling, människor i trakten och samhället i stort. Det var också dessa som var upprinnelsen till att träffen överhuvudtaget kom till.

Sedan fortsatte David Ekelund boende i Fängefors / Dalsland med att prata och visa bilder från hans förstudie till en trädgård som grundas på socialt företagande. Vi fick flera exempel från västa götaland som på olika vis sökt kombinera integration, träning och delaktighet med meningsfull verksamhet i trädgårdar och odlingar. 

Avslutningsvis pratade vi omkring konkreta möjligheter att skapa möten i jorden och det växande utan att behöva ha ett gemensamt språk. Med på träffen fanns också flera som jobbar med ensamkommande barn och ungdomar och de kunde berätta om behovet av möten och sysselsättning speciellt under sommarmånaderna. Detta fångades upp av tillsammansodlingen och förhoppningsvis kommer det redan i år att kunna skapas former för ömsesidigt utbyte. Fortsättning följer.

Om du är intresserad och har tankar och idéer, hör av dig till oss på bulletinen: bottnabulletinen@gmail.com