in bottnabulletin #5

Femte bulletinen

Vi har haft för mycket att göra, det har dröjt men nu är femte bulletinen här! Snart är det nytt år med odling av olika slag. Eva Enderlein skriver om det, kultur och agrikultur. Annars präglas även vår trakt av allvaret och omsorgen kring alla flyktingar som hunnit rädda sig till vårt land innan gränserna bommades för. Det pågår språkkaféer, insamlingar av vinterkläder, oväntade möten. Kanske kan Naturbruksgymnasiet i Dingle bevaras genom att det får en roll i flyktingmottagandet.

Annars må våra liv fortsätta så länge de kan i omsorg om mänskan djuren all naturen. Och att försöka förstå detta märkliga människoliv. Ny bulletin efter jul!

Medverka! Vi tar in alla bidrag som inte är olagliga.
Skriv till murkas@gmail.com eller gunnar.back@telia.com!