in bottnabulletin #6

Den gamla kyrkan i Svenneby är räddad!

Den gamla kyrkan i Svenneby är räddad!

Den höll på att helt spricka sönder och tidvis var det förenat med livsfara att arbeta i den men nu kommer den att stå i ytterligare tusen år. Vid månadsskiftet mars-april kommer det att bli kalkbränning på gammalt sätt för att kyrkans fasad ska få rätt nyans av vitt, det blir på gärdet tvärsöver, vi återkommer med detaljer! I maj kommer Maja Hagerman och föreläser. Till midsommar ska kyrkan återinvigas och då ska också boken om reparationerna som vi (Catharina Göransson m fl) jobbar som besatta med vara klar.