in bottnabulletin #6

Konsten på landet och tvärtom

Det händer mycket som vanligt. En ganska stor nyhet är att Gerlesborgsskolan tänker öka utbudet av kurser för heltid och minska kortkurserna, de ska bara gå under sommarhalvåret. Och studierektorn Elin Wikström börjar bli varm i kläderna och i dem står hon för kul idéer som det ska bli spännande att se hur det går med. Det går att läsa enslags programförklaring från henne och några till på omkonst.com, leta under “Dialogen”, där finns också en diskussion med Dan Wolgers.

Under våren och sommaren kommer två konstnärer hit som har jobbat med stadsodling som konstnärliga projekt. Åsa Sonjasdotter håller en kurs på skolan och Malin Lobell kommer på besök i mitten av april för att träffa Tillsammansodlingen bland annat, hon har varit här förut och haft kurs.

Det är stora nyheter. Som alla vet är det en konst att överleva på landet och nu förstärks konsten som hjälpmedel i denna konst, som är nödvändig. Det är nämligen så att ingen överlever utan landet eftersom det är här maten växer. Fast fortfarande är ordet “bonnläpp” en förolämpning, trots att det är från böndernas läppar som sanningarna flödar. Dessa läppar kan dock bli mer vältaliga och själva jordbruket mera mänskligt och mindre fossilt. Vi behöver forska och utveckla. Detta är onekligen en stor och svår uppgift eftersom vi alla är beroende av fossilt bränsle för våra liv.

Men vi vill ju gärna att våra barn och barnbarn ska ha det bra och finna sig tillrätta på denna jord och då får vi anstränga oss lite med odlingar och fantasier. Det gör inget om de verkar fantastiska.

Och det byggs. Största bygget just nu kan man följa på scenkonstgerlesborg.se, det är Micke och Eva som håller på att bygga ett eget golv. Nära dem pågår projekteringen av Kvarten, det stora gemenskapsboendet som vi ska återkomma till. På Skärkäll kommer det fortfarande upp nya hus liksom på Hala och många andra ställen. Och det finns stora obrukade jordarealer…

Framtiden här ser egentligen ganska ljus ut och en får hoppas att detta ljus också kan skina lite på andra ställen där det behövs.

/ Gunnar Bäck