in bottnabulletin #6

Varför ett Café Existens på KKV av alla ställen?

Vi tror gärna att sanningen alltid finns någon annanstans, detta är en rest av tron på det hinsides, att den egentliga sanningen finns  hos Gud i himmelen eller åtminstone i Paris. Men om det finns sanning för oss, finns den här, i Bottna och i våra tankar. Tankarna rör sig dock friare än jordmassorna. I mötet mellan tanken och det motstånd som handfast verklighet bjuder, här, kan sanningar inträffa. Som på Café Existens.

13 feb Juan Carlos Garcia (in English): Dance and war: a cultural interpretation of two anthropological constants

27 feb Christina Ärlestig, Samtal om rum

12 mars Ossian Rossland, Rasifiering och andra identifieringar

30 mars Anna-Karin Selberg (på Gerlesborgsskolan kl 18.30), Foucaults sena manuskript om “parrhesia”, sanningssägande

9 april Håkan Karlbrand, om ekonomi

23 april Christina Ärlestig, Samtal om färg

7 maj Marcus Nordgren, Filosofi utomhus

14 maj Marcia Cavalcante, Peter Schuback och Gunnar Bäck  (Gerlesborgsskolan, på eftermiddagen): Notation och improvisation

21 maj Cafét i framtiden

27 maj Maja Hagerman (Svenneby församlingshem kl 15om vikingar och sockenkyrkor