in bottnabulletin #6

Sjätte bulletinen

Det blir ljusare och man kan gärna tro på framtiden, litegrann, åtminstone lokalt och om inte vanvettet segrar. Det gäller dock att ändra sig, man måste ändra sitt liv sa Rilke så riktigt, och jag tror han menade dels att man inte bör fortsätta i gamla hjulspår, dels att hjulspåren ändrar sig vare sig man vill eller inte, man kan inte fortsätta som förut, man måste ändra sitt liv. Så det är bara att göra det. Läs bulletinen, här finns några uppslag till hur man kan gå till väga.