in bottnabulletin #7

När blir den färdig?
Att Svenneby gamla kyrka renoveras har väl inte undgått någon på väg i bil eller på cykel genom Hogane. Staket och skyltar, plast och byggfuttar, tillträde förbjudet. En vanlig fråga är: När blir den färdig? Och man vill då svara som mäster skräddare i sagan: Om onsdag. Men advent tror konservatorn är en rimligare gissning. Det är ett grundligt arbete som görs med resultat att den invändigt medeltida karaktären kommer fram.

Vad gör de på andra sidan vägen?
En kalkugn är uppmurad på marken mitt emot kyrkan. Den är av typen fältugn, sådana som återfinns på platser runt om i landet där kalk en gång brutis. Här bränns kalk under fyra dygn för att sedan svalna och släckas. Syftet är att på vetenskaplig grund återskapa det bruk som kyrkans murar putsades med på 11- eller 1200-talet. Jonny Eriksson leder arbetet. Han är forskare på institutionen för kulturvård på Göteborgs universitet och från början murare.

Vad är det för bok som skrivs?
Samtidigt skrivs en bok om kyrkan och renoveringen. Det blir en vacker, linnebunden bok om kyrkans historia och idé. Ett av avsnitten handlar om hantverket och hantverkarna. Bland de inbjudna författarna finns bl a Maja Hagerman och Ellen Mattson. Kjell Sjögren bidrar med kalligrafi, Håkan Karlbrand är fotograf och Anders Weidar gör formgivningen. Det är en produktion från r.e/reflektion.erfarenhet, publikationsserien som startades av Gunnar Bäck och Catharina Göransson, den senare är redaktör.

Och när blir den färdig?
Boken trycks i Lettland i höst och lördag 15 oktober kl 15 blir det boksläpp i Svenneby församlingshem. Mycket välkommen då!

Se bilder och få mer information på:
http://www.svennebygamlakyrka.se/