in bottnabulletin #9

Advice People – Video

Advice People – Hilal Suboh, en film från hans tid i Washington DC där han frågar folk vad de vill ge för råd. – Any advice? – Yes.