in bottnabulletin #9

Ryska folket är våra grannar, inte våra fiender

Inte känner jag mig lugn av moderaternas löften om fördubblade anslag till det militära försvaret – tvärtom! Ju mer vi rustar för kruig desto närmare känns det. Ju mer vi utpekar grannen som fiende desto fientligare blir hon. Ju mer vi målar upp Ryssland som fiende desto lättare blir det för Putin att få ryska folket att tro att vi svenskar vill dem illa.

Låt oss i stället rusta för fred! I Riksdagens försvarsproposition från juni 2015 står det: ” Sverige har flera säkerhetspolitiska instrument till sitt förfogande för att hantera utmaningar i närområdet och bortom närområdet, bl a diplomati, handel, bistånd och totalförsvar.” Totalförsvar, som är det ord som används för militärt försvar, är alltså bara ett av de medel som ska finnas för vår säkerhet. Ändå är det bara det militära försvaret som fick ökade resurser genom försvarsöverenskommelsen och som moderaterna nu vill ge ännu mer pengar.

I FN:s utvecklingsmål Agenda 2030 finns starkt stöd för att tyngdpunkten mellan militära och andra inslag i säkerhetspolitiken bör förskjutas. Det internationella samfundet måste prioritera fred och rättvisa och ”avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt.” (Delmål 16.1).

Lars Ingelstam, prodfessor emeritus i matematik och framtidsstudier, pekar i utredningen Grannlaga – kontakter med ryssar och Ryssland, på vilken enorm potential det finns för fredligt samarbete och dialog länderna emellan. Hans genomgång av relationerna mellan svenska organisationer, företag, institutioner, myndigheter och folkrörelser historiskt och i nutid visar vilken imponerande mängd sådana kontakter som finns, men den visar också att omfattningen av verksamheterna har minskat avsevärt under senare år, delvis på grund av minskad finansiering från svenska staten och delvis genom ryska statens repressiva åtgärder mot misstänkta utlandskontakter.

För att underlätta för dessa vänskapliga kontakter mellan folken förefaller bristen på finansiering vara det enklaste att åtgärda. Sveriges Riksdag beslöt i juni 2015 att anslå 26 extra miljoner SEK under en femårsperiod till försvarsmakten. Det vore rimligt att anslå en rejäl summa till förebyggande åtgärder och avspänning.

Jag skulle önska en bred politisk uppslutning för att rusta för fred genom dialog, samarbete, kunskaps- och kulturutbyten mellan Ryssland och Sverige. Det finns möjligheter inom alla områden – forskning, handel, miljö, jämställdhet, hälsa, musik, teater, konst, idrott etc och det finns mängder av organisationer som längtar efter resurser för att bedriva eller förstärka sådana verksamheter. Genom att mötas människa mot människa och lära av varandra om seder och bruk, levnadsvanor, kultur och historia  kommer idén om att kriga mot varandra  att framstå som så absurd som den ju i själva verket är.

Lena Jarlöv