in bottnabulletin #9

Tankefragment

Att fiska upp sig själv ur stimmet, bli en sill med perspektiv
är att inte tänka bara med sin lilla hjärna utan även med
gälar, fenor, fjäll. Från högre höjd få syn på andra stim längre
ner längre bort, se andra mönster, andra faror i vatten av
annat slag. Glimtar från förlidna tider.

Att lyfta sig själv ur trängseln innebär frigörelse, ny insikt,
distanserad tillhörighet. Att bli kvar där leder ofrånkomligen
till ensamhet. Man måste återgå till flocken, måste leva mitt
i den med det nyvunna vetandet och våga lysa.

Leena Maija