in bottnabulletin #10

Bottna filosofi

Det finns ett stort problem i världen som är att bilden av verkligheten håller på att övertrumfa själva verkligheten. Folk äter lunch tillsammans och några deltar i samtal men så avbryter de sig och ägnar sig åt sin skärm, svarar på sms, kollar nyheter, spelar spel –  och lägger ut bilder från den pågående lunchen och berättar hur trevlig den är.

Nyhetsförmedlingen tar nuförtiden upp stor tid men för det mesta är det dåliga nyheter eftersom det är de som ger flest klick. Det är mer spännande om kriminaliteten går upp än om den förblir ungefär densamma. Det är mer klickbefrämjande om vi har ett gigantiskt invandringsproblem än om det går rättså bra för de allra flesta immigranter. Larmen går på olika områden och detta leder till att allt fler uppfattar det som att att allt är åt helvete och detta är populismens grogrund.

Men allt är inte åt helvete, problemet är att det går bra och dåligt på samma gång. Välståndet stiger samtidigt som klyftorna i samhällena ökar. Medellivslängden stiger samtidigt som klimathotet blir alltmer akut. Det gäller att hålla tungan rätt i mun.

Det kräver viss tankekraft för att mäkta med att beskriva detta och det måste beskrivas för att vi ska förstå vad som händer. Det behövs att vi utvecklar vårt tänkande. Vi behöver kunna vrida och vända på olika påståenden för att kolla vad de går för.

Frågan är vad det innebär att utveckla sitt tänkande och även det är en filosofisk fråga. Kanske handlar det om att lära sig pausa tänkandet när det börjar bli överhettat och syna larmrapporter och rykten innan man tar ställning, stå still och tänka efter. Detta räcker ganska långt.

Dock underlättar det om man lär sig läsa långa meningar – varför då? – för att då få det plats två tankar i samma mening om den är lång och man behöver kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt vilket inte är så lätt – och inte heller alltid rätt, vid livsfara gäller det att fatta snabba beslut och följa dem – men eftersom det är sällan som livsfara råder, är det bra att hålla två tankar i luften att bolla med och det är vad långa meningar är till för.

Vi tänker och bollar med de tankar vi har, men pinsamt ofta är det schabloner och fördomar. Det behövs att man också jobbar med att formulera tankar och då hjälper det att läsa och skriva svårare texter. Då kan det bli svårt på ett annat sätt eftersom man kan bli förvirrad och känner sig dum, vilket man inte orkar med. Men det är svårt att lära sig någonting utan att känna sig dum – och det är mycket tillfredsställande att verkligen fatta något: aha…! är bland de bästa uttrycken.

Detta är skrivet också som en putt för Bottna filosofi, den ideella förening som håller på att bildas för att ligga bakom Bottna filosoficirkel och Café Existens. Föreningens målsättning är tänkt att bli: “att främja reflekterande och vidsynt tänkande i Bottna med omnejd”. Samtidigt är namnet ett projekt, att verka för en bottnandets filosofi där man måste rota sig för att kunna sträva mot ljuset. Det krävs odling på många plan för att motverka klimathotet och säkra årsväxten för framtiden.

Föreningen är tänkt att bildas på torsdag. Bottna filosoficirkel som i år går till tänkandets rötter börjar den 13 september. Café Existens den 15 september, Tomas Forser om Goethes Faust och Peter Oskarsons uppsättning.

/ Gunnar Bäck