in bottnabulletin #10

Jordägande

Jordbruket är en krisbransch på de flesta håll i världen, konstigt nog eftersom det är svårt att klara sig utan den mat som det ger. Samtidigt finns det små strömmar av människor som frivilligt söker sig till landet. En sådan rännil går till Bottna Gerlesborg och håller på att omvandla orten. Man kan också märka det på vilka som köper mark, flera hundra hektar ägs numera av inflyttade personer.

Ett av de mera uppmärksammade köpen på senare tid stod Lars-Olof Larsson för när han köpte av Anders Carlsson och bosatte sig på Hogslätt. Det är en stor andel av jordbruksmarken i Bottna och Svenneby. Men Anders fortsätter sitt jordbruk och det var just poängen med köpet, säger Lars:
att marken kan fortsätta skötas med grund i allt arbete som tidigare brukare lagt ner och ett bevarande av odlingslandskapet

Detta är uppseendeväckande och när jag hörde ryktas om det, bad jag få intervjua Lars – det har ju stor betydelse för orten vad som händer med det stora jordinnehav som det handlar om. Lars tog vänligen emot mig och det visar sig att han är född i Binghult, gården på den lilla vägen mellan Bottna sockenstuga och väg 174. Gården köptes av hans farföräldrar, mest för stenbrytningens skull.

Senare flyttade familjen till en gård väster om Kungälv som tillföll hans mor genom arv. Lars gick på gymnasium i Göteborg, utbildade sig till läkare, blev lung- och infektionsspecialist och har utbildat sig och arbetat i flera länder. Som nu i Somaliland med förebyggande hälsa för de unga och även projekt för dem som drabbats av lungskador med kemiska stridsmedel i Mellanöstern.

Numera har han sin bas som överläkare på lungkliniken vid Karolinska sjukhuset i Stockholm men på väg att trappa ned verksamheten så han får mer tid att ägna sig åt Bottna och Hogslätt. Han tänker sig också ett försiktigt säljande av tomter, det som Anders Carlsson påbörjat – till personer som avser att bosätta sig i Bottna på heltid så de kan bidra till traktens utveckling. Han har också bryggplatser vid Gerlesborg, även de främst för dem som bor här året om. Det visar sig också att han äger mark invid vägen mellan Gerlesborgsskolan och KKV och att han har föreslagit kommunen att anlägga en cykelväg över den när de gräver för ledningsdragning när Skärholmen ska anslutas till det kommunala vattnet i Tanum.

Han har sin solidaritet främst med dem som vuxit upp i trakten och han är motståndare till kommersen och spekulationen kring mark, allt detta som hotar att göra sommarghetto för rika av hela Västkusten. Samtidigt har han förståelse för att det finns människor som vill ägna sina liv åt konstnärlig verksamhet. Detta bådar gott.

/ Gunnar Bäck

Lars-Olof Larsson