in bottnabulletin #10

Vem känner Bottna?

Det pågår två parallella projekt omkring landsbygd, dialog, lärande och utbyte där Bottna/Gerlesborg ingår. Kanske har ni hört eller medverkat i Rural Talks som hållits här två gånger och som nu återvänder för ett föredrag och seminarie. Kanske ni också hört om Aktiva byar som också var med på senaste Rural Talks, en förstudie och nätverk som kommer hålla en Bykunskaps träff här i slutet av månaden. Detta är kanske mer än en slump. Två projekt av många som handlar om landsbygden, villkoren och möjligheterna här. Något håller på att hända.

Men det blir förmodligen inte utfallet i riksdagsvalet som avgör hur det kommer att fortsätta, det gör vi. Genom att göra det vi människor gjort i alla tider, samarbeta, utbyta erfarenheter, inspirera, drömma. Genom att träffas och se varandras behov, resurser, kunskap och perspektiv så skapas möjligheter för en mångfald av berättelser för en bättre framtid.

Inbjudan till kommande Rural Talks har ni antagligen redan fått, om inte så ser ni den via denna länk (där finns också dokumentation från tidigare träffar). Det blir ett tillfälle att höra och fråga om hur en liten kommun långt ute i havet utanför Norges kust arbetat med vad de är och vill vara i världen. Moa Björnson utvecklingschef på Træna kommun håller föredrag på kvällen den den 12:e och dagen efter har vi ett seminarie där hon också deltar. Efter det och lunch blir det ett samtal omkring hur vi kan och vill fortsätta lära av andra platser, och hur de kan lära av oss här.

Den sista frågan är också central för den träff som sker senare i månaden, den 29:e sept. Då bjuder Aktiva byar in människor från andra bygder och byar till att komma och lära av och uppleva Bottna/Gerlesborg. Det blir såklart mycket mer givande om det också kommer många härifrån från trakten som vill dela sina historier och perspektiv. Inbjudan och information finns via denna länk (och ett facebookevent att dela här).