in bottnabulletin #11

Bottna filosofi

Den ideella föreningen Bottna filosofi finns nu i världen. Syftet är “att främja reflekterande och vidsynt tänkande i Bottna med omnejd” och medlen för att uppnå detta är Bottna filosoficirkel och Café Existens. Man kan bli medlem, det kostar 50 kr. Betalas till kassören Agnes Rajnak, swish-nummer 0708-126256 eller bankkkontonr 6681 724 122 028. Glöm inte att skriva namn på avsändaren!

*

Folk som bor i Svenneby eller Tossene kan undra varför allting ska heta Bottna. Det beror på att Bottna inte bara är ett namn utan också ett verb: det gäller att bottna i tillvaron och det hoppas Bottna filosofi kunna bidra till. I studiecirkeln läser vi Platon och Aristoteles för att bottna i filosofin. Café Existens försöker också ägna sig åt grundläggande saker. För att inte bli alltför seriösa tar sig flera medlemmar stundom en sup, men det sker på individuell basis.

Crowd-funding för Filosofiska fonden

Crowd-funding låter mera betydelsefullt än det gamla “insamling av penningar” och det är därför det står så i denna rubrik. Vi letar efter en försvenskning, “hopsamling” har föreslagits men saken är ännu inte avgjord.

En sådan funding äger rum just nu som ska finansiera Charlotta Weigelts besök den 31 januari. Det är hon som har översatt Aristoteles´ verk Fysik och Etik, grundläggande verk i filosofins historia. Vi fattas några hundra. Skänk en slant, det som blir över läggs i fonden. Betala till samma swish-nummer 0708-126256 eller bankkontonr 6681 724 122 028. Glöm inte att skriva namn på avsändaren!