in bottnabulletin #11

Ett avsnitt ur en opublicerad bok skriven av mig. Avsnittet hänger samman med en av de skrivna lapparna på Pixels och min utställning på Gerlesborgsskolan härförleden, ett av klagomålen:

– och här kommer det man borde ha tittat på:

Dr Bäck och konstnärerna. Scenario i två delar

I

Scen 1. Prolog

Odalmän sliter på åkern. Fiskare drager nät och båtar. Stenhuggare hugger och släpar sten. Kvinnor arbetar. Det bedjes i kyrkorna. En fornforskare upptecknar hällristningar och mäter kyrkor.

En stor automobil blir synlig. En man stiger ur bilen och utropar: Ah! eftersom han blir lycklig över det vackra landskapet. Strax manar han fram ur bilens inre ett flertal konstnärer, vilka genast avmålar landskapet. De råkar i delo med odalmännen eftersom de kliver i rågen, men automobilens förare betalar prompt.

Snart är det mängder av konstnärer på plats, men automobilens förare, som visar sig vara ingen mindre än Ivar Kreuger under sin sejour som gallerist och internationell konstpromotor, fortsätter oförtrutet att betala. Han köper pensionatet och inhyser konstnärerna.

Kreuger tar livet av sig och tillvaron blir otrevlig på konsthotellet. Dryckenskapen tilltar. Situationen blir ohållbar men rättrådiga konstnärer från avantgardet räddar situationen. Den riktiga konstskolan börjar.

Scen 2

Orten genomkorsas av misstänksamhet och fientlighet när en förbannelse uttalats på Benlösberget. Olika personer med goda avsikter försöker rädda allt men dras ofelbart in i konfliktmönstren.

Scen 4

Dr Bäck bestämmer sig för att rädda allt.

Scen 5

Dr Bäck börjar rädda. Han anklagas för ärelystnad och föråldrade idéer, skriker upprört, överfalls av bittra tankar, drivs nära vanmakten – då han får en uppenbarelse som ger ny vägledning.

Scen 6

Scener ur ”Dr Bäck och konstnärerna” spelas på den lokala matinén. En människa i publiken reser sig uppbragt och anklagar ensemblen för att alltid vara taskig mot honom och han förstår inte varför alla är emot just honom. ”Men det är ju inte dig vi syftar på.” ”Jaså! Vem skulle det annars vara?” – ”Det är ju Dr Bäck!” Mannen sätter sig medan spelet går vidare.

Doktorn ingriper. ”Det säger jag bara, att här gäller det framtiden och överlevandet! Säg inget dumt, för då skjuter jag! Jag är alltid beväpnad!” Han visar pistolen. ”Men vad får vi göra då?” ”Var rädda!” ”Det är vi!” – ”Bra!” Doktorn skjuter ett skott som får brandlarmet att sätta igång. Ensemblen visar i improvisationer en serie hjärtskärande scener ur framtiden efter hans instruktioner. Publiken gråter försiktigt.

Scen 7

De onda makterna återvänder förvirrade till Benlösberget. Doktorn lämnar ifrån sig pistolen och ber om ursäkt.

II

Dr Bäck i fortsättningen

En utbrytargrupp från Konstnärernas kollektivverkstad vill bygga hus i framtidens intresse. De möter Dr Bäck som har ett förslag – men är han obeväpnad? Styrelsen för ångestfyllda samtal medan trycket utifrån på tillgängliga lokaler för utbrutna konstnärer leder till kravallartade scener. Till slut yttrar sig den omvittnat redliga Albert, säger ja och får de andra med sig.

Doktorn samlar människor kring projektet men stöter på stora svårigheter eftersom han saknar pengar.  Endast sådana som vill arbeta ideellt kan komma i fråga. En jazzorkester säger tvärt nej, men punk, funk och grunge blir med liksom en sinfonietta. En byggrytm-ledare från Sierra Leone rekryteras; hon lägger upp byggstrategin tillsammans med arkitekten, ingenjören och inspelningsledaren. Frivilliga från hela världen rekryteras via Internationella Arbetslagen.

Huset ska ha en hjärtvägg av stampad lerjord som ska magasinera värme. Ytterväggarna görs av halmbalar som putsas med koskit och lera. Dörrar och fönster kommer från återvinningscentralen.

Konstnärlig höjdpunkt är stampväggen som görs till musik. En stampform byggs av amatörer tillsammans med ett system av höj- och sänkbara ramper på vilka skottkärrorna ska köras med lerjordsmaterialet. Doktor Bäck hetsar på arbetet med tanke på den ansträngda budgeten. Det blir olyckor. Man anklagar doktorn för dem men han vägrar ta ansvar. Det blir upprorsstämning och doktorn bryter samman. Produktionsbolaget kallar in en medlare från konsult- och debriefingfirman Intercare™. Det hålls utförliga samarbetsövningar medan frivilligorkestern väntar.

Till sist kommer bygget igång. Det är ett musikaliskt-teatralt evenemang. Det stampas i olika taktarter, varav sju åttondelar är svårast. Rampen välter under ett crescendo (under medverkan av Uddevalla Stunts) medan en kammarkör sjunger.

Stamplaget är kärnan men tillförseln av lerjord med skottkärror på ramper den springande punkten. Musikaliskt innebär den nödvändiga intermezzi under fyra takter medan lerjorden hälls ned och fördelas i formen, följd av tio takters stampande. En dirigent håller helheten samman. Musiken är komponerad särskilt för ändamålet av en polska.

Stampningen utförs under tio timmar av ett stamplag om tio man, betjänade av fem skottkärror. Längre pauser uppstår när stampformen och ramperna ska höjas. Då serveras mat eller kaffe. En fri teatergrupp står för arrangemanget.

När stampväggen är på plats, har stämningen i arbetslaget förändrats. Kameran följer Doktor Bäcks fruktlösa försök att få det att ta upp arbetet med tak och halmbalar. I avsides intervjuer hörs upprörda kommentarer om arbetsförhållandena. Det blir vinter med stormar som river med sig presenningarna. Doktorn riskerar livet tillsammans med sina fåtaliga trogna medhjälpare, de hotar att lyftas ut i stormen av presenningen, men lyckas förankra den med hjälp av en gaffeltruck. Konstnärer besöker platsen och beklagar att det blivit så besvärligt.

Till våren uppstår nytt hopp och arbetet fortsätter tack vare nya internationella arbetslag och samarbetet med Nämnden för asylärenden. Det snickras och bygges, halmbalar och väggar är på plats när de första sommarkonstnärerna kommer och dessa tackar rörda för de okuvliga ansträngningarna som de följt på nätet samt lovar att själva sätta i fönster. Nintendo skriver kontrakt om ett on-line-spel. En para-glider höjer sig över Hantverksbyn där livet och arbetet går vidare i lycka och harmoni. Doktorn inser att han inte längre behövs; hans blick söker sig till Benlösberget.