in bottnabulletin #11

Gerlesborg, december

Nu har du just klickat upp det elfte numret av Bottna bulletin, snart går vi in i det sjätte året som nätpublikation. Alla tidigare nummer finns tillgängliga härintill, reflektioner, reportage. Som vanligt skriver vi om det lokala i världen – lanserar en idébank i klimathotets tid och en serie porträtt under rubriken Vår stund på jorden. Ryokan fortsätter sina turer i Bottna som började i bulletin nr 4 och utforskningen av språkliga egenheter runt Bottnafjorden fortsätter även den. Om man vill veta ännu mer om vad som händer, tittar man in på hemsidan bottnafjorden.se. Vi ser gärna att så många som möjligt är med och bidrar till innehållet. Vi publicerar allt inom lagens gränser.

God jul!