in bottnabulletin #11

Konst är bra

Regeringen håller kanske på att bildas när detta skrivs. Det är klimatmöte i Polen, kanske tar världen steg mot att fördjupa Parisavtalet. Solel har blivit billigare än fossil-el men nobelpristagaren i ekonomi tycker det vore oekonomiskt att stoppa klimatförändringen redan vid 1,5 grader.

Det finns skäl att oroa sig för många saker i världen men den är i rörelse och det kan gå bra. Frågan är vad som är rätt att göra på vår plats i världen. Som vanligt gäller parollen Tänk globalt, handla lokalt. Läs Bottna idébank härintill och lägg till något eget.

En sak med Gerlesborg är att mycket av det fina här drivs med frivilliga krafter, jag tänker på Inköpsföreningen men hela föreningslivet bygger ju på frivillighet. Och när människorna arbetar tillsammans av egen fri vilja (och inte råkar i strid med varandra) ger det dem en förvånansvärd kraft.

Senast ser man det på KKV, där ägarföreningen Gerlesborg 2:1 nu bygger nytt, en länga med gästateljéer. Detta är en märkvärdig händelse som är resultat av åratals arbete – tänkande, räknande, samlande, planerande, kontaktande, ansökande – av målinriktade personer – och till sist blev det möjligt och KKV tar ett viktigt steg i sin historia. Och Pagander bygger, liksom hans firma byggde Hogslätts Vänboende. Och Scenkonst Gerlesborg visar vad den förmår. Och Uffe bygger och Bottna vokalkvartett sjunger. Och omgörningen av Café Olivia har tagit några försiktiga steg. Och…

Gerlesborg växer vidare vilket är glädjande, åtminstone för dem som bor här. Man kan undra vad vi kan betyda för resten av världen – och då finns faktiskt ett svar. Väldigt mycket av inflyttningen beror nämligen på konsten och konstskolan. Konst är bra. Den går ut på att skapa det som ingen ännu har sett och det är vad människorna behöver för att lyfta sig över det småaktiga, griniga och penningfixerade som annars hotar att fördärva världen.

Men allt behöver ändå sin förankring. Människorna behöver äta och de som ger oss maten, bönderna, måste rätta sig efter naturens gränser och vara realister på det viset.

Jag tror att konsten och jordbruket måste mötas och jag tror att Gerlesborg är en av de få platser där detta kan ske. Vi vet att det inte är enkelt och inte självklart, men vi vet också att det är både möjligt och viktigt. Mötas med öppen hand.