in bottnabulletin #11

Ryokan lever ett liv där fysisk komfort och ägodelar reducerats till det allra nödvändigaste. Samtidigt är han, som han träder fram för oss i sina dikter, liksom i de minnen som ännu traderas, så mycket människa. Mer människa är också titeln på den bok av Hans Hof, professor i religionsfilosofi vid Uppsala universitet, med vilken han i början på 1970-talet introducerade zenmeditation i Sverige. Enkelt uttryckt handlar det om att sitta sig (meditera med rätt hållning, uppmärksamhet och andning) till klarhet om sinnets, eller medvetandets, natur.

Mitt liv kan tyckas melankoliskt,
men på min väg genom den här världen
har jag satt min tillit till himlen.
I min säck, nästan sex kilo ris;
vid härden, en bunt ved.
Om någon frågar mig vad som kännetecknar upplysning
eller illusion,
kan jag inte säga det – välstånd och ära är ingenting annat än dammkorn.
När regnet kommer frampå kvällen sitter jag i min hydda
och sträcker ut mina båda fötter till svar.

Tolkning från engelska, One Robe, One Bowl, John Stevens, Weatherhill 2006
Skärkäll 4 december 2018
Catharina Göransson