in bottnabulletin #11

Idéförslag/projektideér Svenneby-Bottna-Gerlesborg

Sammanställda av Conny Jerer över åren.

1. Kollektivtrafik?
Uppvaktning av Västtrafik om, att Buss 861 åter går direkt t Gbg från Brygge, så man slipper alla jobbiga byten o lång restid!

Skrift på asfalten vid Hpl Gerlesborg 17 okt 2012

Kompletterande Hållplats Brygge på Tanumssidan, så Buss 872 inte behöver köra 2×2,5km extra(!) för att vända ända borta vid Heljerödsbacken, när den ska till Dingle!

Gatlyktor i Bryggekorset!

2. Gång-&cykelbanor?
Medborgarförslag till kommunen om en dubbelriktad gång-&cykelväg från G-skolan till Brygge. Gärna gatlyktor!
Nuv. väg mellan Bräcke – Brygge är så bred, att det fungerar med en heldragen linje (var ju 90-väg i ett par år…)
Vägen Bräcke-Skolan behöver däremot breddas.

3. Gerlesborgsskolan?
Skolan måste naturligtvis räddas ekonomiskt till varje pris! Navet i vår bygd! Bättre att våga satsa framåt än att successivt dra ned på verksamheten??
Förutom stöd fr grannkommunerna bör man även söka efter Mecenater, t ex Barnevik?, Torsten Jansson? (bägge Kämpersvik) m fl!

4. Bastu?
Kolla med Anna Pagander, om hon kan tänka sej att arrendera ut sin sjöbod vid badplatsen o bygga om den till Gerlesborgs Bybastu inkl badtrappa o svikt(?)…
(Någon kan även få ta över min fd Fredagsbastu i Svenneby Bybastu…)

5. Restaurant?
Uteserveringen på Cafe´Olivia byggs in vinterbonad och ett nytt, praktiskt kök kan bli Restaurant Olivia…
Råkade hitta idéskissen nedan (gjordes i sb m Kultursystem Bottna-Gerlesborg 2009).

Lena F o jag gjorde denna idéskiss för drygt 10 år sedan

6. Ler-&halmhus som föreningshus på KKV?
Där dom först rivna barackerna (a´ca 2x100kvm) stod (dvs NV träverkstan), ritade jag 2001 en skiss till ett ler-&halmbalshus för Föreningar i Samverkan (då ca 5-6 föreningar i bygden)
Bygget skulle genomföras kollektivt av föreningsmedlemmar…
(Vid mitt lilla bastubygge var vi som mest 18 pers samtidigt, även barnen var delaktiga! En av de mest demokratiska byggtekniker!)

7. Ny Ekoby vid Bräcke? Vänboende?
Bakom Konsthallen o väster om bäcken från Skärskäll skulle man kunna(?) avstycka fr Gerlesborg 1:1 en mycket fin byggmark (kanske ca 10 ha?) för t ex en ny Ekoby (med ungdomsbostäder, vänboende mm)…

8. Ungdomsbostäder? 
För ca 20 år sen diskuterade jag o Gunilla R med kommunerna om, att bygga ungdomsbostäder ihop med ungdomarna själva i form av byggkurser, bl a Tanums gymn. Byggprogrammet.
Tanken var att ta hand om s k Överloppsbyggnader, dvs byggnader som stod mer eller mindre tomma, t ex lador, magasin osv o bygga om dem till (ekol.!) bostäder.
Det handlar ju om att locka hit unga familjer, som kan ge bygden liv även framåt…

9. Bibliotek? Galleri?
Om vi samlade ihop alla böcker, som står oanvända i våra bokhyllor, blir det lätt ett helt bibliotek (o Lena F kunde äntligen få bli bibliotekarie… 🙂 )
(Själv har jag ca 50 löpmeter böcker inkl en massa fackböcker om färg, byggnadsvård etc, som nu står i kassar på vinden…)
Biblioteket bör ju ligga centralt, gärna ihop med kaffeservering…
Kan kanske kompletteras med Konstgalleri??

10. Cykelverkstad?
Tidigare kunde bl a Juli(a) fixa våra cyklar o nu senast Janne Alexandersson i Sot. Trä fd lokal i Bovall, som upphört.
Är det Frans, som inte bara fixar elcykeln utan även den med bara trampor… eller vem?

11. Kompostlag?
Grannar går samman om större Trumkomposter o bildar Kompostlag för att ta hand om allt Bioavfall.
Skolan, Vänboendet, Akvarellen, Bottna Inn m fl skaffar också Stormultrum med Dynamisk kompostering.
(Redan 1996 försökte Carmen O att få skolan att kompostera… men då med en Statisk kompost, som är svår att få att fungera bra)

12. Svenneby Trädgårdar?
Kanske det finns några Tillsammansodlare, som vill odla upp min fd åkermark o alla odlingsbäddar (ca 700-800 m2)?
Bevattningsbrunn, växthus, trädgårdsförråd finns! Kan kanske kompletteras med Svenneby Gårdscafé? (som vi hade ett tag).

13. Gerlesborgsmagasinen? 
Möjligheternas Möjligheter…!!
Allt ovan kan rymmas här o lite till!
Medborgarförslag till Tanums kn om att upprätta en Detaljplan för Gerlesborgs Gård med Q-märkning (byggnadsminnesvärt) och rivningsförbud (q).

14. Motionsspår?
Bollplan för volleyboll, fotboll, brännboll mm?

15. Aktiviteter?
Gå samman om ett bra Musteri… här blir ju så ofantligt mycket frukt t ex äpplen varje år, som är svårt att ta hand om själv (gäller t ex mina 15 äppleträd…)

För ca 25 år sen var det årligen stor Drakfest ute på Valö Huvud… man byggde drakarna tillsammans o hade trevligt…!

Några teckningsglada ordnade Krokikvällar tillsammans med G-skolan ett år. Kanske finns det många som skulle vara intresserade idag…?
(Vi hade kroki i Birgittas Ateljé ett tag…)

Damma av = aktivera Föreningen Bohuslänska Husekologi o byggnadsvård i Norra Bohuslän!
Hantverkskurser, föreläsningar, byggmaterialåtervinning mm

Guidade historiska Kulturvandringar i bygden: Köpmanshuset Gerlesborg, fd posten, fd telegrafen, fd lanthandlar, fd häradsväg, kyrkorna osv

 Conny Jerer <jerer.c.m@gmail.com>