in bottnabulletin #13

Bottna Elpool

Den 30 maj hålls det andra mötet om Bottna elpool, det är på Café Olivia kl 13. Det gäller att bilda en elpool för bilar och solel.

Det finns många fördelar med att ha bil. Man reser vart man vill bara det finns en väg att köra på, när man vill och hur man vill. Man har med sig det man behöver, bilen är som ett litet rörligt hem. Men den orsakar utsläpp.

I Norge säljs fler elbilar än fossilbilar. De har subventioner och ett utbyggt system med laddstolpar. Elbilar har färre rörliga delar vilket ger lägre reparationskostnader plus att de går tyst och accelererar snabbt. Och har lägre bränslekostnader. Bara elen i näten produceras på rätt sätt, är det rätt ok miljömässigt att transportera sig med elbil.

Hela Sverige ska vara fossilfritt så fort det bara går, det är ett måste för att komma ur klimatkrisen. Det gäller även Bottna. Vi borde kunna vara lite snabbare än resten av landet. Fossilfritt Bottna, alltså. Då gäller det att ändra i transporterna.

Alternativen är eldrift eller biobränsle, på sikt också kombinationer mellan vätgas och el. Den som kör diesel kan redan tanka HVO 100, gjord på vegetabilisk olja, som finns i en tapp i Hogstorp. Eldrift är alternativet.

Det behövs mer el om eltransporter ska bli allmänna. Därför kräver fossilfritt Bottna också lokalproducerad el. Det ser ut som att solceller ger mest el för pengarna.

Äga, hyra eller dela.

Måste man äga sin bil? Man kunde hyra av varandra eller starta en bilpool. Men det gäller då att det inte blir för dyrt, att det finns smidiga sätt att boka och att det finns bilar när man behöver dem. Det kräver en del framförhållning. Å andra sidan spar det pengar och man kan sammantaget ha färre bilar vilket är bra, biltillverkning är inte direkt miljövänlig. Dessutom: det är inte så dumt att behöva samsas med andra, det är ett sätt att träffas. Och om vi ska lösa detta, måste vi göra det tillsammans och i hela samhället. Det vore fint om vi kunde dra vårt strå till denna nödvändiga stack.

/ Gunnar Bäck