in bottnabulletin #14

Bilder från Berlin

Vid scenstudion finns vanligtvis Lukasz Stanek, men världens tillstånd har fått honom att engarera sig i den globala rörelsen Extincion Rebellion (XR). Under veckan International Rebellion var han i Berlin och därifrån kommer här några bilder.

Lukasz kommer att berätta om denna rörelse kring vår klimat- och miljökris på Café Olivia senare i höst. Titeln är: XR existence talk: “We will rise like water” – postcards from Berlin people rebelling for climate justice.