in bottnabulletin #14

Bottna idébank, utvidgad och förbättrad!

Vi håller på att förverkliga idéer, det är en spännande tid, vi stryker och lägger till i listan allt eftersom. I nr 11 hade vi två olika listor, varav en kom från Conny Jerer. I nr 13 kom en lista från Boban Kalmár. Nu för vi ihop dem, originalen finns kvar på några knapptrycks avstånd.

Om du sitter en eftermiddag och undrar vad du ska göra, kan du läsa igenom listan. Kanske hittar du något du verkligen skulle vilja göra – eller kommer du på något helt annat. Om du inte själv vill jobba med det, skickar du idén till oss, bottnabulletinen@gmail.com .

Vi tror att det ska vara en blandning av lågt och högt, små vardagliga förändringar och storstilade visioner och en viss humor eftersom det gäller att roa sig medan man räddar världen och gör det som behöver göras. Men alla förslagen är genomförbara och i princip fossilfria.

Det är fritt uttag. Ränta utgår som tillfredsställelse när något blir av.


 • Utveckla kafé Olivia ännu mer. Gå dit ofta.
 • Bygg ut kafét så det blir ett kulturhus.
 • Starta ett bageri.
 • Bygg med lera och halm på kkv. Stampa pisé med musik.
 • Bygg flyttbara Tiny Houses. Res med dem i slow transportation.
 • Gör nya ekobyar i området.
 • Gör jordbruket regenerativt.
 • Förbättra matjorden med perenna grödor, gör kolsänkor. Rädda daggmaskarna,
 • fixera kvävet och främja mykorrhizan.
 • Odla lokalt, lagra lokalt, tillverka lokalt och handla lokalt.
 • Bygg jordkällare för att lagra rotfrukterna.
 • Gör förädlingskedjor – från ax till limpa, från lin till kostym, från mjölk till ost.
 • Samarbeta med Grebbestads folkhögskola, Linmuséet och Naturbruksgymnasiet i Dingle. Sälj allt på Inköpsföreningen.
 • Gör en jordbank med bokashi och kompost.
 • Starta ett musteri för alla äpplena. Gör must, cider och calvados.
 • Hys omsorg om landskapets skönhet, försvara den och utveckla den om det går. Flyg med drakar över det.
 • Starta ett utvecklingsbolag för Bottna med omnejd för att främja hållbart företagande. Sök stöd för detta, inrätta fonder och stiftelser. Ordna stödfester.
 • Ordna fester som bara stöder sig själva.
 • Gör en samhällsförening för Bottna-Svenneby-Tossene. Kalla den Bottna paraply.
 • Starta en lokal nämnd för Bottna, Svenneby och Tossene socknar, dvs kommunövergripande kring Bottnafjorden. Sätt upp alla på en lista som är skrivna i socknarna och ordna val. Gör en nämnd av de nio som fått flest röster. Låt nämnden komma överens och driva lokala frågor.
 • Satsa på eldrift. Starta elpool för bilar, eltraktorer, batteridrivna motorsågar och annat eldrivet, båtar till exempel.
 • Starta en verkstad för eldrift och cyklar.
 • Utse några berg till elberg. Låt solceller klättra vackert på dem och låt elen gå till elpoolens laddningsstationer. Gör solceller som passar i skrevorna.
 • Gör höga och vackra skulpturer av solceller i olika former och med olika ytor, alla behöver inte vara blanka. Låt några celler röra sig med solen. Plantera solvändor bredvid dem och se hur de umgås.
 • Starta ett utvecklingslabb för framtidens arbete. Utveckla automatik som kräver samspel med hälsosamt kroppsarbete. Sök samarbete med högskolor och universitet.
 • Arbeta för kollektivtrafiken. Gör en resvaneundersökning och övertyga Västtrafik att köra direkt till Göteborg från Brygge.
 • Pimpa Brygge: fixa stöldsäkra cykelbås och andra bra saker.
 • Fortsätt jobba för cykelbanor i Tanum och Sotenäs.
 • Gör en kulturled mellan Tossene och Svenneby för cyklar där det finns performance och skulpturer.
 • Gör cykelstigar som motionsrundor. Ordna med falafelserveringar och platser för övernattningar längs med stigarna.
 • Cykelpool: skaffa cyklar, måla dem o sätt Inköps-loggan därbak. Sätt ut dem på strategiska parkeringar. Håll ordning på dem och flytta dem om det krävs. Ha repkvällar för dem och andra cyklar. Drick cider från musteriet.
 • Samla vatten. Gör nya gölar. Förbind dem med varandra. Öppna kanottrafik.
 • Fördröj avrinningen och återskapa våtmarker. Starta fiskodlingar och annat vattenbruk.
 • Gör uppfordringsverk där vindkraften lagrar sig i högt belägna gölar. Töm dem och utvinn elektricitet vid stiltje.
 • Avsalta havsvatten med solceller för att säkra vattentillgången.
 • Återställ ängarna. Anlita kor, får och getter.
 • Gör hållbart skogsbruk. Diversifiera trädarterna, skydda gammalskogen och vandra i den med Naturskyddsföreningen.
 • Starta ett sågverk drivet av solceller. Plantera lövträd och se till att trälinjen på Grebbestads folkhögskola jobbar med lokalt trä.
 • Jobba demokratiskt så fort det går. Organisera arbetet kooperativt i ekonomiska föreningar.
 • Utveckla Virtuella Bottna. Gör filmer som läggs ut på hemsidan bottnafjorden.se . Gör dokusåpor med Scenkonst Gerlesborg. De kan utspela sig bland klippor, till havs eller på slätten.
 • Fortsätt med festivaler.
 • Res bort och kom hem.
 • Jobba på att vi ska bli avsegregerade.
 • Be dina vänner att be sina vänner att bo ett tag på Akvarellen eller Bottna Inn.
 • Gå olika vandringar med gästerna. Kultur, historia och överraskningar. Passera falafelstånden.
 • Gör löprundor. Bygg motionsspår. Ge plats för bastu i slutet.
 • Dröm fred och framtid kring Gerlesborgs magasin.