in bottnabulletin #15

Apropå

Johan Rockströms Vinterprat i P1, som vi lyssnade till på sista Torsdagssoppan.

Jorden är sanningen
– den enda om mänskligheten ska överleva.
Jorden har sina lagar
– rubbar vi balansen förstör vi framtiden.

Livet och jorden har tydliga gränser,
ingenting är gränslöst, allt är inte möjligt!
Vi är del av jordens kretslopp.

Dagens ekonomiska system är vår största illusion
– 2 % (?) av pengarna på börsen har täckning i materiella värden.
Billigt är en mycket dyr illusion.
Vinster är en kortsiktig illusion,
– allt sker inom jordens lagar, någon betalar nu och i framtiden.
Naturresurserna ingår ej i de ekonomiska kretsloppsmodellerna, bara varor o tjänster
– avfall hamnar således utanför det ekonomiska ansvarsområdet
och naturresurser uttöms.

Ingenting är gratis
-allt har konsekvenser.
Erövring, utnyttjande och imperialism slår tillbaka
– problemen flyttas tillfälligt någon annanstans.

Logiken och siffrorna är inte hela sanningen.
Tekniken löser inte systemfelen.
Känslan, samvetet och intuitionen, är lika sanna
– och viktiga för att uppnå balans och livskraft.

Ohejdad exponentiell utveckling är heller inte lösningen
det är en reklamstyrd bild av framgång och vinst
– för någon, men inte för jorden.

Every man for himself – is not the female way
Gemensamt ansvar för jorden och kommande generationer
– är den kvinnliga vägen.
I varje mikrosituation, liksom i de stora skedena!

Jorden är rund och allt liv går i cykler.
Det är i sista minuten för kvinnligheten att bilda starka kedjor av förnuft och omtanke
som går igenom nations och könsgränser, religiösa föreställningar och ekonomiska förutsättningar
– för att rädda världen.

…Earth too

/ Helena Kretz