in bottnabulletin #15

Bottna filosofi

Vi är en ganska ny ideell förening med syftet “att främja reflekterande och vidsynt tänkande i Bottna med omnejd.” Vi driver Café Existens och Bottna filosoficirkel och bjuder ibland in föreläsare, senast Charlotta Weigelt. Vi har fått spons av Tanums Sparbank och föreningsstöd från Tanums kommun. Oftast håller vi till i G2:1:s lokaler(KKV).

Att reflektera: fundera över sitt eget sätt att tänka och försöka gå till grunden. Det är ju mängder av saker som vi tar för givna som behöver sin spegling. Vad betyder “alla människors lika värde” i en orättvis värld där det finns skurkar? Vad menar man med skurk och vad gör en människa till skurk? Kan hon sluta vara skurk? Och vad menas över huvudtaget med människa? Man pratar om artificiell intelligens – men vet man vad som menas med intelligens? Och vad menas med liv?

– Det finns en massa frågor som vi har svar på – men är svaren bra? Finns det bättre svar? Vidsynt är att titta på sina egna fördomar och försöka bedöma dem. Man kan undra vad det egentligen finns för hållpunkter som gör att man föredrar den ena tanken före den andra. Men det finns hållpunkter – tack vare klimatkris och andra hot mot mänsklig existens.

Men hur seriös måste man bli av detta? Och kan man vara seriös om man inte skrattar till ibland?

Vi bygger upp en egen ekonomi för nya inbjudningar och man kan stödja genom att bli medlem i Bottna filosofi – betala 100 kr till bg 5395-1356 Bottna filosofi och skriv avsändare!


Café Existens

Lilla Galleriet, KKV, kl 13-15

Vi betalar hyra för galleriet till KKV och stöder på så sätt underhåll och annat av lokalen. Lägg därför gärna en tjugolapp i burken varje gång du kommer. Du kan också bli medlem i Bottna filosofi, 100 kr till bg 5395-1356

18/1 Eli Tistelö: “Att se och att syntolka”
1/2 Stellan Welin och Gunnar Bäck: “Människan och artificiell intelligens. Ett samtal med utgångspunkt från Max Tegmarks bok Liv 3.0”
8/2 Olav Luraas: “Intryck från ’Leonardo da Vinci 500 år’ på Louvren”
15/2 Susanna Gyulamiryan berättar om sitt arbete med Armeniens paviljong på Venedigbiennalen och som kulturaktivist hemma (engelska)
29/2 Hanna Sjöstrand och Claudia Theel: (Om ett projekt – rubrik kommer)
21/3 Johan Öberg och Gunnar D Hansson: (ett samtal – rubrik kommer)
18/4 Kåre Olsson: “Överförbrukning och klimatförändring! Är reorganisering av samhället nödvändig?”
2/5 Eva Dal Norlind: “Skådespeleri och musik”


Bottna filosoficirkel

Till våren tar vi oss an den taoistiska grundtexten Dao de Jing i Göran Malmqvists översättning (finns på Bokus och AdLibris, 150 kr ca).

Cirkeln börjar den 13/2 och löper varannan vecka fram t o m 7/5 – alltså 13/2, 27/2, 12/3, 26/3, 9/4 23/4 och 7/5. Café Olivia torsdagkvällar efter soppan kl 19.00 och alla är välkomna.

Cirkeln har läst dialoger av Platon det senaste året – nu tänkte vi vidga blicken och nosa också på det kinesiska kulturarvet. Intressant nog är Dao de Jing skriven i ungefär samma århundrade som Platons dialoger, ca 300 f Kr.
*

Nu i klimatkrisen är det lätt att peka finger och säga att “vi människor” har fördärvat planeten. En del går så långt att de säger att det är vi som är den värsta föroreningen. Men den som säger detta är själv människa och hon kunde inte säga det utan språk och kulturhistoria – eftersom det är samma vetenskap som ligger bakom miljöförstöringen och insikten om att det finns miljöförstörelse. Det är inget fel med att tänka, förstå och räkna ut saker – bara att vi behöver tänka bättre.