in bottnabulletin #19

Bottna idébank

Listan justeras aningen lite varje gång. Ta ett av förslagen eller hitta på något själv. Håll respektavstånd så länge det är pandemi. Allt är bra som följer lagen och inte bränner fossilt. Konst är bra. Uttaget ur idébanken är fritt. Nya idéer mottages på bottnabulletinen@gmail.com. Ta allt lugnt.

 • Vaccinera dig så fort det går och lägg kraften på klimatfrågan.
 • Utveckla kafé Olivia ytterligare. Köp in dig i G2:1. Tänk på Kulturum.
 • Gå också till Gerlesborgs Kök och Kafé.
 • Se konst överallt.
 • Avsegregera Bottna. Ge förtur åt globaliseringen.
 • Bygg jordkällare för att lagra rotfrukterna.
 • Odla lokalt, lagra lokalt, tillverka lokalt och handla lokalt men tänk som du vill.
 • Köp Johannas bröd.
 • Bygg flyttbara småhus. Res med dem i slow transportation.
 • Gör bättre ekobyar.
 • Bygg med lera och halm på kkv. Stampa pisé med kör och orkester.
 • Rädda daggmaskarna, fixera kvävet och främja mykorrhizan.
 • Odla regenerativt.
 • Gör skogsträdgårdar i skogsbrynen.
 • Fäst upp en hängmatta. Ligg i den.
 • Gör förädlingskedjor – från ax till limpa, från lin till kostym, från mjölk till ost. Samarbeta med Grebbestads folkhögskola, Linmuséet och
 • Naturbruksgymnasiet i Dingle.
 • Gör rapskakor av det som blir över från oljan på Bärby.
 • Sälj allt på Inköpsföreningen.
 • Gör en jordbank med bokashi och kompost.
 • Gör försöksodlingar med kolsänkor och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.
 • Starta ett musteri för äpplena. Gör must, cider och calvados. Gör flaskorna vackra.
 • Flyg med drakar och drönare över landskapet.
 • Starta ett utvecklingsbolag för Bottna med omnejd för att främja hållbart företagande. Sök stöd för detta, inrätta fonder och stiftelser. Ordna stödfester.
 • Gör en samhällsförening för Bottna-Svenneby-Tossene.
 • Starta en lokal nämnd för Bottna, Svenneby och Tossene socknar kommunövergripande kring Bottnafjorden. Sätt upp alla som är skrivna i socknarna på en lista och ordna val. Gör en nämnd av de nio som fått flest röster. Låt nämnden driva lokala frågor.
 • Gör underliga och fascinerande fester med ödslighet och närhet.
 • Gör fester med oud och sinka.
 • Gör en bilpool för elbilar.
 • Gör en pool för eltraktorer, elmotorsågar och elbåtar. Låt elcyklarna vara med.
 • Installera HVO-tankar lite varstans. Samarbeta med Kungshamnsfiskarna.
 • Gör en info-punkt med toaletter och parkering mellan KKV och Gerlesborgs konsthall. Gör solcellsskulpturer som ger el till laddstolparna.
 • Gör en solcellsdriven vätgasanläggning som i Mariestad fast bättre. Låt kommunerna betala. Gör arkitekttävling. Driv vätgasbilar och gör säkra vätgasballonger.
 • Starta en verkstad för eldrift och cyklar.
 • Utse några berg till elberg. Låt solceller klättra vackert på dem och låt elen gå till elpoolernas laddningsstationer. Gör solceller som passar i skrevorna. Få tillverkarna att tillverka oregelbundet formade solceller. Se till att de gör gruvorna för batterimetaller bättre.
 • Gör höga skulpturer av solceller i olika former och med olika ytor. Låt några celler röra sig med solen. Plantera solvändor bredvid dem och se hur de umgås.
 • Starta ett utvecklingslabb för framtidens arbete. Utveckla automatik som kräver samspel med hälsosamt kroppsarbete. Samarbeta med högskolor, universitet och ABB.
 • Utveckla långsamma transporter till sjöss, till lands och i luften, såsom drömska resor med ballonger och solcellsdrivna propellrar eller flyttbara öar.
 • Arbeta för kollektivtrafiken. Gör en resvaneundersökning och övertyga Västtrafik att köra direkt till Göteborg från Brygge. Be dem skaffa vätgasbussar.
 • Pimpa Brygge: fixa stöldsäkra cykelbås och andra bra saker.
 • Fortsätt jobba för cykelbanor i Tanum och Sotenäs.
 • Gör en kulturled mellan Tossene och Svenneby för cyklar där det finns performance, skulpturer och serveringar.
 • Gör cykelstigar som motionsrundor. Ordna med falafel, äppelmust och platser för övernattningar längs med stigarna.
 • Cykelpool: skaffa cyklar, måla dem o sätt Inköps-loggan därbak. Sätt ut dem på strategiska parkeringar. Håll ordning på dem och flytta dem om det krävs. Ha reparationskvällar för dem och andra cyklar. Drick cider från musteriet.
 • Svetsa en kollektivcykel och dra till Drammen.
 • Samla vatten. Gör nya gölar. Förbind dem med varandra. Gör vattenkonst. Gör vätgas. Öppna kanottrafik.
 • Fördröj avrinningen och återskapa våtmarker. Starta fiskodlingar och annat vattenbruk.
 • Fyll gölarna med vatten med vinddrivna uppfordringsverk. Töm dem och utvinn elektricitet till vätgasen. Gör det vackert.
 • Odla tång och plankton.
 • Förbättra ängarna. Anlita kor, får och getter. Träna dem att beta vackert.
 • Gör hållbart skogsbruk. Diversifiera trädarterna, skydda gammalskogen och vandra i den med Naturskyddsföreningen.
 • Starta ett sågverk drivet av solceller. Plantera lövträd och se till att trälinjen på Grebbestads folkhögskola jobbar med lokalt trä.
 • Jobba demokratiskt så fort det går. Organisera arbetet kooperativt i ekonomiska föreningar.
 • Utveckla Virtuella Bottna. Gör filmer som läggs ut på hemsidan bottnafjorden.se. Gör dokusåpor med Scenkonst Gerlesborg. De kan utspela sig bland klippor, till havs eller på slätten.
 • Fortsätt med festivaler.
 • Res bort och kom hem.
 • Be dina vänner att be sina vänner att bo på Akvarellen eller Bottna Inn.
 • Gå vandringar med med kultur, historia och överraskningar. Passera falafelstånden.
 • Vandra mellan kyrkorna.
 • Gör löprundor. Bygg motionsspår. Ge plats för bastu i slutet.
 • Dröm fred, frihet och framtid kring Gerlesborgs magasin.