in bottnabulletin #15

Fossilfritt Bottna

Vi måste ändra våra levnadsvanor för att rädda klimatet. Samhället måste sluta bränna fossilt bränsle. Vi kan börja med oss själva, det brukar vara bäst.

Torsdagen den 6 februari kl 19 i Café Olivia

tänkte vi utse interimsstyrelse för en ny ny ekonomisk förening: Fossilfritt Bottna. Föreningen skulle i första hand syssla med fossilfri vägtrafik, personbilar och arbetsbilar. Vi skriver om olika delar i detta och det ena kan förstås ske samtidigt som det andra.

Ett inslag vore dieseltankar med förnybar diesel, kalla det Byamacken. Många dieselbilar går på helt och hållet förnybart, som kallas HVO 100, och alla är ok med inblandning upp till 40 % förnybart. Det gäller att hitta leverantör och plats för sådana tankar.

Andra inslaget är att utveckla samåkningen. Den fungerar redan i viss mån men kan användas av många fler… känn efter om du vill ha sällskap i bilen och kolla vem som vill åka med – eller säg vart ni vill åka och kolla om någon kör dit. Gå till handledningen här

Tredje saken är bilpool. Det handlar om att dela bilar och kostnader så det blir billigt och effektivt. Börja med befintliga bilar, helst diesel som kan gå på HVO 100. Bygg ut och skaffa nytt, elbilar särskilt.

Fjärde saken är laddningsstolpar för elbilarna, gärna med solceller som kan ladda elstolparna.

Det finns förstås ytterligare steg att ta men det gäller först och främst – att börja. Torsdagen den 6 februari kl 19 i Café Olivia alltså. Under våren tänker vi återkomma med ekonomiska kalkyler, förslag till medlemsinsats m m.

Välkomna!
Gunnar B och David W