in bottnabulletin #18

Inledning #18

Det är en konstig tid,

pandemin är inte över men det är svårt att behålla tålamodet. Café Olivia kommer att flytta in, med gles möblering också i Lilla galleriet. Filosoficirkeln gör likadant och Café Existens ska komma igång senare i höst. Världen får lov att gå vidare, om allt är stängt blir det ju till sist svårt att alls överleva.

Som vanligt händer här saker, en del bra och andra mindre bra. Två stora projekt planeras i närheten och som vanligt är kommunerna för, Lysekil för Preemraffs utbyggnad och Sotenäs för den gigantiska laxodlingen. De tycker att de inte kan tacka nej till erbjudanden som leder till nya jobb som det annars är ont om.

Båda projekten presenteras som ekologiskt försvarbara, så måste man göra idag och det är ju bra, men konstigt blir det med Preemraff som säger att de raffinerar mindre miljöskadligt än andra och att de måste bygga ut för att det ska bli mindre utsläpp i världen. Men saken gäller att avskaffa det fossila bränslet, vilket behövs för att nå miljömålen. Såvitt man kan förstå är detta möjligt redan med existerande teknik – att då jobba för mer fossilt som en utbyggnad av Preemraff ju är – det håller bara inte. Därför blir det också svårt för en regering med Miljöpartiet i att ge tillstånd till detta. Lisa Åstrand har träffat Gustav Martner på Rainbow Warrior som blockerade vid Preemraff.

Nästa fråga är den gigantiska laxodlingen som planeras på Sotenäs. Den presenteras som ännu grönare än Preemraff samtidigt som den ska ge så mycket lax att den måste säljas över hela världen. Tättpackat med lax blir det i bassängerna, litet rörelseutrymme och laxkött därefter. Vi återpublicerar Lena Jarlövs och Ann-Sofi Söderlings protest som publicerades i Bohusläningen härförleden. Även Kerstin Holmer och flera andra har skrivit i frågan – gå till bohuslaningen.se och leta efter åsikter och debatt.

*

En nyhet av annat slag är att Miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt faktiskt har avslagit Benders ansökan om utvidgning av stenbrottet i Ävja. Historien är inte riktigt klar än vad jag förstår, Benders kan nog komma igen med en ny och bättre underbyggd ansökan. Men det intressanta är att den högre domstolen upphävde utslaget från Miljödomstolen i Vänersborg som hade stöd från Länsstyrelsen i Västra Götaland. Hovrätten gjorde en ny bedömning av sakläget och kom till en annan slutsats. De som överklagat är närboende, ett antal privatpersoner och Naturskyddsföreningen i Bohuslän. Det ligger en stor arbetsinsats bakom från dem som överklagade och ett noggrant insamlande av sakargument – och anlitande av sakkunskap.

Poäng 1: det är inte säkert att de mäktigaste vinner i domstolen. Det räcker inte med makt, det måste till att ha rätt i sak också.
Poäng 2: detta gäller i rättssamhällen där domstolarna fungerar oberoende av statsmakt och andra makter.

Det är lugnande att det är på detta vis och de som jobbat för bevarad natur vid Ävja – förtjänar ett stort tack för detta.

*

En annan och dystrare sak är den kommunala skrotningen av en privatbil i Hamburgsund förra året – en fullt fungerande minibuss vars enda fel var att den hade bulgariska registreringsskyltar – och tillhörde en romsk familj. Tack vare ingripanden från ortsbor, bl a med insändare i Bohusläningen, och ett åtal som drivs av ett par jurister som blivit inkopplade, har kommunen långt om länge bett om ursäkt – men förslaget till gottgörelse sägs fortfarande vara ytterst snålt tilltaget. Det är en historia som man knappt tror är sann, men tyvärr är den det. Tanums enda sätt att komma ur skammen är att betala, ordentligt.

*

För övrigt bör det ställas upp HVO-tankar och laddstolpar för el lite varstans i Bottna med omnejd. Om detta och annat intressant kan man läsa i Bottna idébank. Och just nu skiner solen över såväl onda som goda.

/ Gunnar Bäck