in bottnabulletin #18

Söndagen 6e september var vi ett gott gäng som träffades för att rycka upp spånadslinet. Vi sådde det i slutet av maj på Pallens gård och nu var det färdigt att ryckas upp. Sen band vi ihop kärvarna som las på tork på en stenmur på Skärkäll.
Linet som efter torkningen skall rötas, kommer sedan att användas på Linmuséet i Kville.

Ulla Randén har tagit bilderna.

/ Boban <trebor@riseup.net>