in bottnabulletin #22

Till Lena

Du behövde inte åka utomlands, sa du
Det var nog med upplevelser för dig när du var ute och gick
och såg allt som hände i dikena utmed vägen-
olika varje dag och aldrig detsamma

Att öppna ögonen och finnas där med hull och hår
Det kunde du
Tack för att du fanns

/ Eva Lo Västvik