in bottnabulletin #22

Café Existens

Lilla galleriet, KKV-B kl 13-15. Café Olivia brukar vara öppet.

2/4 Olle Törnqvist: “Socialdemokratin och internationalismen.” Olle är professor em, bosatt i Kungshamn och har mångårig erfarenhet från arbete i Indonesien och Sydostasien. Hans senaste bok är In Search of New Social Democracy. Insights from the South, Implications for the North.

9/4 Johan Öberg: “Det ryska angreppet på Ukraina. Läge, orsaker, konsekvenser. För dom och för oss.” Johan var tidigare kulturråd i Moskva, har översatt Bachtin, Rubinstein m fl från ryska och rest mycket i Ukraina.

30/4 Thomas Lindström: “Bloomsburygruppen – radikaler eller kulturell elit?” Bloomsburygruppen var en grupp engelska författare och konstnärer dit Virginia Woolf hörde. Thomas har tidigare arbetat på UB i Göteborg där han också gjort utställningar om denna grupp.

14/5 Gunnar D Hansson och Johan Öberg: “Om poesi, elegi och landskap.” Om platsernas andar och språk, språkens och andarnas platser. Ett samtal med Johan Öberg och oss andra. Gunnar D är poet och litteraturvetare från Smögen. Senaste samlingen: Nervösa nationer: två halvprosadikter och en runsten (Ekphrasis, 2021). Johan Öberg är översättare och skribent, periodvis boende på Spånslätt.