in bottnabulletin #22

Healing Heritage

Stensalen KKV torsdag 28 april kl 16-18.

Ett litet seminarium om spår av industriell verksamhet på en plats och hur marken kan läkas.

Ylva Frid, arkitekt och projektledare, föreläser om Healing Heritage. Healing Heritage är ett fyraårigt projekt på Not Quite där naturvetenskap och konst samverkar i en formgiven process för att minimera gifter i marken efter pappersindustrin i Fengersfors och skapa nya landskapsrum för besökare.

Malin Sellman och Annett Florén, styrelsen för G2:1, ”svarar” med berättelsen om historien och platsen här, där stenindustri präglar miljön.

Öppet samtal. Efter ovanstående följer ett fritt samtal om hur KKV-B med sitt uppdrag, Bottnafjordens inköpsförening med butik, åtagandet med Café Olivia etc kan samverka i en hållbar och intressant utveckling av platsen vi befinner oss på. Alla välkomna!

Varmt välkommen! Efteråt ska det gå att äta en enkel soppa på Café Olivia.

/ Catharina Göransson och Kristin Honsson

Fotnot: Arrangemanget ingår i Not Quites besök på KKV-B 28-29 april. Dag 1 ägnas platsen, med guidningar, studiebesök och samtal. Dag 2 är temat organisation, ett internt samtal med Not Quite och KKV-B:s styrelse.